Bestyrelsen

Morten Møllnitz

Morten Møllnitz

Formand

Flemming Juul

Flemming Juul

Næstformand

Pernille P. Frederiksen

Pernille P. Frederiksen

Kasserer

Søren Christiansen

Søren Christiansen

Sekretær

Søren Vendelboe

Søren Vendelboe

Bestyrelsesmedlem

Thomas Jensen

Thomas Jensen

Bestyrelsesmedlem

Niels Sommerfeldt

Bestyrelses suppleant

Aksel Mikkelsen

Aksel Mikkelsen

Bestyrelses suppleant

Referater

BESTYRELSESMØDE - 23.9.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 23/9-21

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Niels Sommerfeldt: Suppleant, NS
Medarbejder Heinrick Ottesen

Afbud fra:
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Konstituering af Bestyrelsen:
Formand: Morten Møllnitz
Næst formand: Flemming Juul
Kasserer: Pernille Frederiksen
Alm. Bestyrelses medlemmer: Thomas Jensen og Søren Vendelboe
Sekretær/referant: Søren Christiansen
1.supleant: Aksel Mikkelsen
2.supleant: Niels Sommerfeldt.

Godkendelse af referat fra d. 24/8-21 og generalforsamling d. 31/8-21:
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Falck erstatter gulvet i forgangen efter der er spildt meget sprit på gulvet.
OK til at købe flere 10 turs kort hjem
Struer cup gik rigtig fint
Konference / messe i Vejen, (Jørgen tager til dette)
Fra Morten:
VIK holder Gallafest
VIK holder foredrag med Nikolaj Jakobsen
Skolerne vil gerne med til årsmødet med klubberne.

Bestyrelses opgaver:
Visions arbejdet fortsætter
Vedtægter / medlemmer
Jobbeskrivelser / afspasering

Regnskab 2021 / Budget 2022:
Ingen nyt efter fremlæggelsen på general forsamlingen

Hallens Jubilæum d.31/10-21:
Bestyrelse og medarbejder sidder sammen
Der er en del der skal hjælpes med i dagene op til og på dagen
Bestyrelsen stiller hold til VM hvis det kan passe ind i arbejdes opgaverne

Fra sidst (stadig vigtig/gældende)
Billetter sættes til salg for 279kr incl mad og 3x stand upp.
Jørgen søger alkohol bevilling.
Kontakt vedr. Hallens Jubilæum, er FJ, HM, AM, og Dorte

Bandereklamer:
Der følges op på de bander vi har, og dem som ikke er aktuel pilles ned.
Hovedsponsor/banken kontaktes for evt. møde
Varme måtter
Det er OK med nye varme måtter, Jørgen bestiller.

Evt.

BESTYRELSESMØDE - 24.8.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 24.8.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppliant, HM
Medarbejder Michael Behnk
Afbud fra:
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Godkendelse af referat fra d. 28/6-21:
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Ny Hjertestarter, evt. første hjælps kursus
Struer cup (håndbold) 17-18/9
Holstebro svømmeklub interesseret
Uge 42 er der Hop og rul
Fra Morten Møllnitz:
VIK bruger græsset omkring hallen ifm. Cup d. 11/9

General forsamling d.31/8
Alle bestyrelsesmedlemmer stiller op igen.
Hanne (suppleant) stiller ikke op igen.

Regnskab 2021 / Budget 2022:
Generel er regnskabet gennemgået af Pernille og godkendt af bestyrelsen
Budget gennemgået af Pernille og godkendt

Hallens Jubilæum d.31/10-21:
Billetter sættes til salg for 279kr inkl. mad og 3x stand up.
Jørgen søger alkohol bevilling.
Kontakt vedr. Hallens Jubilæum, er FJ, HM, AM, og Dorte

Medlemskaber til Vinderup hallerne:
Der arbejdes i udvalg ang. Medlemskaber til hallen
Evt. familie medlemskab
Eller personligt medlemskab

Døre i Svømmehallen:
Der er godkendt at Jørgen må udskifte dørene i omklædningsrummene ved svømmehallen
Der er i alt 9 døre og udgiften er max 100.000 ex moms
Og der bør nok tænkes EL lås eller EL slutblik i de 2 indgangs døre hvis de senere skal bruges ifm. Nøgle kort eller kode.

 

Fremtidige møder
Møder fremover ca. hver anden måned.

Evt.
Overdækning til lille bassin er ved at trænge til en udskiftning, Jørgen undersøger pris.
Der bliver hen over efteråret justeret lidt på åbningstiderne i svømmehallen, og der føres regnskab hvor gæsterne bruger svømmehallen

Næste møde
General forsamling d 31/8-21 i hallen

 

BESTYRELSESMØDE - 28.6.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 28.6.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91   mail@vinderup-hallerne.dk 

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM

Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF

Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ

Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ

Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV

Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC

Hanne Møllnitz: Suppleant, HM

Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Medarbejder Dorte D. Jensen

Medarbejder Michael Behnk

Medarbejder Heinrich Ottesen

Medarbejder Lyudmyla Natalukha

 

Godkendelse af referat fra d. 18/5-21:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen: 

Loft færdig i forgang og cafeen, Møde lokale afventer, men vi har næsten pladerne

Der har været oversvømmelse i kælderen, ved et regnskyl, er udbedret.

Græs slåning har været diskuteret, vi undersøger muligheden med skråning og robotklipper

Falck lejer del af hallen til corona test, 5 dage om ugen fremover

 

Involvering af medarbejder

Medarbejderne vil gerne deltage med en repræsentant fra medarbejder gruppen ved bestyrelses møder, måske på skift eller den samme (ikke helt afklaret)

Vision for Vinderup hallerne

Alle noterede forslag til fremtiden.

Og der blev lavet forskellige grupper som skulle arbejde med forskellige grupper

Hovedpunkterne er:

Medlemskab / muligheder med dette

Aktiviteter 

Reklame

Cafeen

Investeringer 

Alle punkter skrives ikke i referatet, da intet er besluttet.

Nye Vedtægter

Nye vedtægter / skal de ændres?

Ændring afventer

 

Regnskab 2021 / Budget 2022:

Generel er regnskabet ok

Og det vil blive fast punkt på dagsorden.

 

Gratis sommersvømning:

Der er gratis svømning i juli måned for 0-18 årige. Efter ønske fra Holstebro kommune

Cafeen laver gode tiltage på mad salg

 

Status Padelbane 

Booking system overgår til VIK hurtigst 

Men det vil stadig gå via halbooking, men i VIK’s eget økonomi system. SV hjælper VIK i gang.

 

Udlejning til ungdomsskolen

Holstebro kommune har opsagt lejemålet for kælderen.

 

Hallens Jubilæum:

Der arbejdes på Hallens Jubilæum, ansvar FJ, HM, AM, og Dorte

Kontrakter for stand upp’er gennemgåes.

 

Evt.

General forsamling afholdes d. 31/8-21

Jørgen Undersøger mulighederne for køb af storskærm/projektor.

 

Næste møde 

24/8-21 i hallen

BESTYRELSESMØDE - 18.5.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18.5.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

 

Godkendelse af referat fra d. 20/4-21:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Falck lejer del af hallen til corona test, 5 dage om ugen fremover

Teknisk udstyr i svømmehallens rensnings del, er udskiftet

 

Nye Vedtægter

Nye vedtægter / skal de ændres?

Der er nogle enkelte elementer i de gamle vedtægter som bør ændres, men vi er enige om at der ikke skal ændres mere en det nødvendige.

  • Det vi er enige om er at alle skal kunne stille op til bestyrelsen
  • Hvem skal have lov at stemme er ikke helt afklaret endnu.?

Regnskab 2021 / Budget 2022:

Renoverings og vedligeholdelses listen, indarbejdes i budget

Generel er regnskabet ok

Og det vil blive fast punkt på dagsorden.

 

Corona nedlukning:

Der åbnes nu for offentlig svømning

Og hallen åbnes stille og roligt op nu.

 

Status Padelbane

Jordarbejde til padelbane 3 er gået i gang

Aftalerne om banerne er stort set i orden, aftalen om bane 3 skal underskrives.

VIK skal selv stå for bookning af padelbaner, der arbejdes på leverandør, SV, PF og JJ tager kontakt til ”halbooking” om de kan hjælpe med dette indenfor reglerne og hallens ønske.

Der er blev besluttes at overfladevand søen skal ændres til faskine kasser, hallen og VIK deler udgifterne.

 

Hallens Jubilæum:

Der arbejdes på Hallens Jubilæum, ansvar FJ, HM, AM, og Dorte

Der har været møde med klubberne så de er informeret og de skal hjælpe med netop deres aktiviteter.

Der arrangeres spisning, stand up og musik til om aftenen.

 

Involvering af medarbejder

På næste møde inviteres faste medarbejder med.

Hvor vi vil snakke fremtidige ønsker og hallens udviklings muligheder.

 

Evt.

Der har været møde med klubberne ang. Fremtidig samarbejde.  Ansvar FJ.

Cafeen holder lukket indtil der bliver åbnet for offentligheden.

 

Næste møde

28/6-21 i hallen

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

 

Godkendelse af referat fra d. 20/4-21:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Falck lejer del af hallen til corona test, 5 dage om ugen fremover

Teknisk udstyr i svømmehallens rensnings del, er udskiftet

 

Nye Vedtægter

Nye vedtægter / skal de ændres?

Der er nogle enkelte elementer i de gamle vedtægter som bør ændres, men vi er enige om at der ikke skal ændres mere en det nødvendige.

Det vi er enige om er at alle skal kunne stille op til bestyrelsen
Hvem skal have lov at stemme er ikke helt afklaret endnu.?

Regnskab 2021 / Budget 2022:

Renoverings og vedligeholdelses listen, indarbejdes i budget

Generel er regnskabet ok

Og det vil blive fast punkt på dagsorden.

 

Corona nedlukning:

Der åbnes nu for offentlig svømning

Og hallen åbnes stille og roligt op nu.

 

Status Padelbane

Jordarbejde til padelbane 3 er gået i gang

Aftalerne om banerne er stort set i orden, aftalen om bane 3 skal underskrives.

VIK skal selv stå for bookning af padelbaner, der arbejdes på leverandør, SV, PF og JJ tager kontakt til ”halbooking” om de kan hjælpe med dette indenfor reglerne og hallens ønske.

Der er blev besluttes at overfladevand søen skal ændres til faskine kasser, hallen og VIK deler udgifterne.

 

Hallens Jubilæum:

Der arbejdes på Hallens Jubilæum, ansvar FJ, HM, AM, og Dorte

Der har været møde med klubberne så de er informeret og de skal hjælpe med netop deres aktiviteter.

Der arrangeres spisning, stand up og musik til om aftenen.

 

Involvering af medarbejder

På næste møde inviteres faste medarbejder med.

Hvor vi vil snakke fremtidige ønsker og hallens udviklings muligheder.

 

Evt.

Der har været møde med klubberne ang. Fremtidig samarbejde.  Ansvar FJ.

Cafeen holder lukket indtil der bliver åbnet for offentligheden.

 

Næste møde

28/6-21 i hallen

BESTYRELSESMØDE - 20.04.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 204.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM
Mødet blevet afholdt virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 18/3-21:
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Dør mellem svømmehal og indgangs areal er udskiftet
Kommunen/falck lejer del af hallen til corona test (3 dage om ugen)
Palit blandere ved lille bassin defekt, JD i gang sætter reparation.
Der er også udskiftet kontra ventil ved den store bassin.
Der er sendt regning for Corona kompensation.

Opfølgning fra tidligere møder:
Vi skal have prioteret møde med medarbejder.

Nye Vedtægter
Louise fra Holstebro kommune med på Teams.
Vi snakkede om hvordan vedtægter er nu og hvad vi tænker at ændre.
Vi vil fortsætte som selvejende institution, og det vi ønsker at klar lægge er hvem kan stille op til bestyrelsen og hvem har stemmeret.
Vi var lidt inde på at man kan indstilles til bestyrelsen og at det er brugere og medlemmer som har stemmeret. Men vi diskuterede lidt hvem er brugere og hvem er medlemmer

Budget 2022:
Vi snakkede meget vedligeholdelses plan, JD og SC laver en liste med prioterings liste på renoverings opgaver med overslagspriser.
Generel er regnskabet ok
Og det vil blive fast punkt på dagsorden.

Renovering Loft.
JD ønsker at skifte loft i mellemgang ca. 160m2 , ny troltekt plader og nye lamper
Budget pris for dette vurderes til 45.000 kr.
JD har grønt lys for loft i cafeen også hvis tiden kommer til dette.

Corona nedlukning:
Der er fortsat enkelte medarbejder hjemsendt, JD kalder dem ind ved behov.

Padelbane 3
Bestyrelsen er enige om at bane 3 skal ejes og drives på samme vilkår som bane 1 og 2, med enkelte ændringer bla.a. booking sysstemmet skal ændres.
Vi har fremsendt økonomisk aftale og krav til VIK’s bestyrelse.
Vi mener vi er meget tæt på hinanden nu.

Hallens Jubilæum:
Der arbejdes på Hallens Juilæum, ansvar FJ, HM, AM, og Dorte

Evt.
Møde med klubberne ang. Fremtidig samarbejde skubbes i gang nu. Ansvar FJ.
Cafeen holder lukket indtil der bliver åbnet for offentligheden.

Næste møde
18/5-21 forhåbentlig i hallen

 

BESTYRELSESMØDE - 18.3.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18.3.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM
Mødet blevet afholdt virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 23/2-21:
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Svømmehallen åbner op for skoler her efter påske
Dør mellem svømmehal og indgangs areal udskiftes i uge 15
Kommunen/falck lejer del af hallen til corona test
Realskolen får lov at prøve padel banerne, 2 dage i uge 12

Opfølgning fra tidligere møder:
Der er ansvarsforsikring på padel banerne.
Der laves en liste med vedligeholdelses ønsker og prioriteringer, som vil blive gennemgået på bestyrelsesmøderne

Status Padelbanerne
Der er forespurgt fra VIK om vi vil etablere en ekstra padelbane
Hallen er ikke afvisende, vi arbejde videre med at få overblik på den samlede økonomi i hallen inden vi kan give accept. VIK inviteres til et dialogmøde hvor vi kan snakke fremtidige samarbejder.
Gældsbrev og lejekontrakt tilrettet og godkendt til de to første baner. MM fremsender til VIK til gennemgang.
MM giver beskeden videre til VIK vedr. forespørgslen på etablering af en ekstra bane.

Status Budget:
PF fremlagde forslag til budget for indeværende regnskabsår, hvilket blev godkendt. Der arbejdes videre med at få overblik over fremtidige vedligeholdelsesudgifter samt fremtidige investeringsønsker.
Budgettet vil fremover blive et fast punkt på dagsorden.

Evt.
Jubilæum
Der er ikke afholdt møde med klubberne endnu, men det prioriteres, send evt. mail til formænd så de kender dato og til arrangementet
Kaffeautomat
VIK har forespurgt om deling af kaffeautomat, hvor den i vintermånederne står i hallen. Dette takkes der nej til.

Næste møde
20/4-21 forhåbentlig i hallen

BESTYRELSESMØDE - 23.2.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 23.2.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Mødet blevet afholdt virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 25/1-21:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Små skolebørn tilbage i hallen til skoleidræt, men stadig lukket pga. Corona før øvrigt drift.

Alle medarbejder er delvis sendt hjem, med lønkompensation, Pernille søger corona støtten hjem på den tid de er hjemsendt, medarbejder indkaldes på skift.

Dance fitness er udsat

Dørparti til svømmehallen kommer i uge 12

Der er søgt om støtte til livredder tårn, men det blev afvist.

Cafe’en i kælderen rykker rundt i kælderen.

 

Opfølgning fra tidligere møder:

Der kommer snart opslag på halv pris på Hal leje til private.

Medarbejder med på næste møde hvor vi kan mødes, Bestyrelsen vil gerne have medarbejdernes input til nye tiltag.

Tidligere blev vi spurgt af VIK om rydning af skrænten, Skrænten ligger på VIK’s side af skel, så hallen vil bare ikke lide last og skader, for valg foretaget af VIK.

Mødet med klubberne udsættes til efter Corona, Flemming, Thomas og Jørgen er vores deltagere, det giver ingen mening at holde virtuelle møder her!

 

Status Økonomi:

PF søger stadig Corona støtte på medarbejder

PF arbejder på budgettet. Og det gennemgås næste gang vi mødes

PF vil gerne dele vedligeholdelses budget op i de enkelte haller , så der bliver bedre overblik over hvor der er mest vedligehold.

Vedligeholdelses planer, JDJ har nogle ønsker:  Loft i forgang og nye lamper, Vinduer i omklædning og kontor hen langs p-plads, Termo glas mellem svømmehal/cafeteria og sidst ny loft og isolering i Hal A.  SV, SC og JDJ mødes og gennemgår JDJ ønsker og hjælper med at sætte pris vurdering og tidshorisont.

Bestyrelsen ønsker medarbejdernes forslag til nye aktiviteter, og vi vil prøve at sætte en økonomisk ramme på dette.

Gospel nytårs koncert er planlagt.

 

Corona nedlukning:

Er vist godt beskrevet før.

Men i skrivende stund er der netop lukket lidt op for 9-10 klasse, men reglerne kendes ikke

Struer skolen vil gerne leje svømmehallen, og det har vi sagt ja til, så varmen skrues op, JDJ spørger kommune skolen om det ikke også vil bruge svømmehallen så,

 

Status Padelbane:

Aftalen er ved at være i hus

Advokat har set lejekontrakt og Gældsbrev igennem og kommer med forslag til små ændringer. Vi mangler tilbagemelding. MM

PF og JDJ skal have et kursus i Globus data som styrer it ifbm. Padel booking.

SV skal bruge kontakt til Globus data

SC og FJ undersøger muligheden for reklame bander ved Padel bane,

Ansvarsforsikring af Padel banerne skal lige undersøges

 

Jubilæum

Arbejdsgruppen består af Hanne, Aksel, Dorthe og Flemming.

Vi forventer et todelt arrangement.

Dagsprogrammet er i samarbejde med foreningerne.

Her forestiller vi os kaffebord, hallernes historie, indlæg fra formand og evt en anden taler.

Derudover ønsker vi foreningerne viser sig frem på den måde de nu synes giver bedst mening.

Om aftenen skal der være et arrangement i samarbejde med Vp Handelsforening.

Vi tænker lidt forskelligt godt at spise og drikke, måske modeshow, vin-/ølsmagning og underholdning.

Det blev aftalt på mødet at et underskud i prisniveau -50.000,-, kunne være acceptabelt, uden at være et mål i sig selv. Hellere lidt flere gæster end overskud.

 

Evt.

Vedtægterne skal tilrettes, vi forventer Henrik Zacko og advokat fra kommunen, de har lovet at sende forslag og hjælpe med dette , MM har kontakten.

 

Næste møde

18/3-21 forhåbentlig i hallen

BESTYRELSESMØDE - 25.1.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.1.2021

 

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør                               
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – referent
Hanne Møllnitz: Suppleant                                           
Aksel Mikkelsen: Suppleant                                         

Mødet blevet afholdt virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 16/12-20:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Hallen stdig lukket pga. Corona,

Alle medarbejder er stadig sendt hjem, med lønkompensation, fra de offentlige corona pakker, Pernille søger corona støtten hjem på alle fast ansatte (5stk.)

Drænpumpe i springgrav udskiftet og kontraventil i svømmehal teknik skiftet.

Kyllingefest arrangør har booket hallen til festen til August, vi håber på tilbagevendende begivenhed.

 

Status Økonomi:

Pernille søger Corona støtte på medarbejder

Pernille arbejder på budgettet.

På næste møde skal vi snakke vedligeholdelse/renoverings planer, prioteringer og økonomi på dette.

Og evt økonomi vedr. nye aktiviteter og må medarbejder også komme med ønsker. 

 

Corona nedlukning:

Er vist godt beskrevet før.

Men i skrivende stund er der netop forlænget til ultimo februar.

Så hjemsendelse af medarbejder og lukning forsætter.

 

Status Padelbane:

Aftalen er ved at være i hus

Og Advokat har set lejekontrakt og Gældsbrev igennem og kommer med forslag til små ændringer.

Ansvarsforsikring af Padel banerne skal lige undersøges 

 

Status samarbejde med foreninger:

Mødet med klubberne udsættes til efter Corona, Flemming, Thomas og Jørgen er vores deltagere, det giver ingen mening at holde virtuelle møder her!

Punkter til mødet: fælles kontingent platform, evt fælles hjemmeside.

 

Udlejning private og markedsføring:

Vi aftalte at vi skal være klar med tilbud og markedsføring på udleje til private når vi må bruge hallen igen.

Vi aftalte halvpris for leje af hal og baner i en periode indtil sommerferien. Jørgen laver forslag til opslag!

 

Rydning skrænt del 2:

Når VIK skal i gang med kunstgræs baner på deres anlæg mod øst, ønsker de at rydde skrænten for træer og lave vej fra Østervang og skrå op til banerne.

Hvis skrænten er hallens, er der besluttet at hvis VIK fjerne noget buske skal det genetableres og der skal lægges dræn og rødder i etape 1 skal rodfræses.

Men her efter mødet, har jeg set på et kort som jeg lige vedhæfter referatet, og der ser det altså ud til at skråningen er i VIK’s råderet!!

VIK vil lave grusvej tværs over det grønne areal, og som Jørgen tænker godt kunne være brugbar for hallen, det skal lige gennemtænkes, arealet er meget fugtig og bundopbygningen skal være i orden.

 

Ny dørparti mod svømmehallen:

Jørgen har fået flere priser på nyt dørparti mellem svømmehal og forgang, der er ikke besluttet at Jørgen bestiller ved den billigste leverandør.

Evt. medarbejder kan hjælpe med at skifte loftet.

 

Hallens Jubilæum

Hvad gør vi og hvornår

Der er nedsat et udvalg fra bestyrelsen, suppleanterne og medarbejder på, Flemming, Hanne, Aksel og Dorte som vil være tovholdere på dette arrangement.

Der blev snakket: Åbent hus, Brunch, Fest, klubberne skal engageres, hoppeborge, modeshow

 

Evt.

Der er aftalt at der opsættes udv. vandhane bla. Til løbeklubben. Søren V hjælper lige Jørgen hvis der skal strøm til den, Evt. tidsstyring.

BESTYRELSESMØDE - 16.12.2020

Referat fra bestyrelsesmødet d. 16.12.2020

Deltager:

 

Jørgen D Jensen: Halinspektør
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – referent
Hanne Møllnitz: Suppleant
Aksel Mikkelsen: Suppleant

Mødet blevet afholdt delvis virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 24/11-20:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Hallen lukket pga. Corona, igen!

Alle medarbejder er sendt hjem, med lønkompensation, fra de offentlige corona pakker, Pernille søger corona støtten hjem på alle fast ansatte (5stk.)

Kloak i kælderen er udbedret

 

Fra Morten.

Har snakket med Vinderup handelsstands forening mere herom senere

 

Status Økonomi:

Trods corona er udleje og økonomi ok

 

Status Padelbane:

MM, PPF, JDJ har haft møde med Padel udvalg / VIK

Der er lavet aftale om at ejerskabet vil komme  til at lægge ved Vinderup hallen, og at hallen så vil leje padel banerne ud til Padel udvalg / VIK, med et fast beløb pr. måned gældende i 5 år.

Lejekontrakt ikke underskrevet endnu, men det forventes udført hurtigst,

Udkast til Lejekontrakts medsendes dette referat

Daglig vedligehold og rengøring skal foretages af Padel udvalg / VIK

Booking / Udlejnings delen vil stadig skulle foretages på Vinderup hallen booking system.

Data på nøgle system skal være i Vinderup Hallen

Markedsføring padel skal tages op senere!

Underhåndsaftaler vedr. udlejning:

Når klubber/foreninger lejer hallerne, kan JDJ kun regne med at alle regler vedr. udlejning til foreninger overholdes.

JDJ ønsker klare linjer vedr. hvad må medbringes i halen af kaffe/kage og mad ifbm. Leje, vi følger op på punktet.

 

Medlemskab af Vinderup Handelsstandsforening:

Der blev besluttet at Vp hallen gerne vil være medlem af handelsstands forening, til 2850kr årligt.

 

Evt:

JDJ har fået pris på nyt dørparti mellem svømmehal og forgang, der er ikke besluttet noget

 

Næste møde

25/1-21

BESTYRELSESMØDE - 24.11.2020

Referat fra bestyrelsesmødet d. 24/11-20

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – referent

 

Afbud fra:

Hanne Møllnitz: Suppleant
Aksel Mikkelsen: Suppleant

Godkendelse af referat fra d. 10/11-20:

Referatet er godkendt

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Kommunen betaler tilskud ifht budget (som Corona hjælp)

Jørgen har modtaget kontakt fra Kyllingefest udvalget angående leje af hallen ifbm. Kyllingefesten, evt. at flytte festen til hallerne, Jørgen arbejder videre med dette.

Medarbejderne generelt godt tilfredse med åbenhed til bl.a medarbejder.

 

Fra Morten.

Morten har snakket med Henrik Zacko ang. Ændring af vedtægter, han vil gerne komme og fortælle lidt om kommunens og hans erfaring med vedtægts ændringer.

 

Status Økonomi:

Pernille fremlagde en saldo opgørelse for perioden 1/6-20 – 31/10-20 og general ser driften/økonomien ok ud, der er lidt udfordringer mht udlejet timer pga. corona, men kommunen går heldigvis ind og støtter iht. Budget.

Pernille er ved sætte sig ind i padel økonomien som kører i samarbejde med VIK, pernille og Morten er i dialog med VIK formand Rasmus, om fremtidig drift og ejerskab.

Pernille laver forslag til VIK om at Hallen bliver ene ejer af  banen og den derefter udlejes til VIK, på en langsigtet kontrakt, lidt i stil med den aftale der køre i Skytte klubben.

Fremover vil Pernille selv udføre bogføring / bogholderi opgaven, og der er aftalt at hun honoreres med 2500kr pr. kvartal, Jørgen betaler regninger og udsender regninger stadig. Der er aftalt at Pernille tager et regnskabsår ad gangen.

Alle bestyrelse medlemmer der ikke er kunde i Salling bank eller Sparekassen Vendsyssel, skal registrere sig som kunde i banken, pga. af hvidvask, suppleanter skal ikke!!

 

Vi skal have tegnet forsikring på Padelbanen.

Søren C undersøger jord og beton regning fremsendt på arbejdet ved padelbanen.

Vi skal have lavet en plan for vedligehold, i prioteret rækkefølge, Jørgen indhenter tilbud på de nærmeste forestående opgaver, i lokalsamfundet så vidt muligt, og gerne 2 tilbud.

Opgaver under 10.000-15.000kr. behøves ikke godkendt inden udførsel, men oplyses på efterfølgende bestyrelses møde.

 

Gennemgang af materialer fra tidligere bestyrelse:

Morten har været diverse papirer igennem

Hallen har 50års jubilæum i 2021, hvordan skal dette fejres, medarbejder tages med på råd.

Medlemskab af Connect, er det noget vi skal blive ved med? Jørgen taler for.  Vi forsætter.

Sponsor aftale med Salling bank? Fornyes?

 

Status Palitblander:

Jørgen har snakket med Leverandør

Den virker nu, der er lavet aftale om slutbetaling i 2 rater, 100.000 nu og 70.000 senere evt, om 3 mdr.

Garanti dato/afleverings dato skal lige fastlægges, Jørgen

 

Rundvisning:

Rundvisning i hele hallen.

 

Organisering af fremtidig samarbejde med foreninger:

Samarbejde med klubber.

Flemming, Thomas og Jørgen vil gerne deltage i møder og organisering med klub repræsentanter, Jørgen indkalder til et møde i det nye år, hvor temaet kan være ” hvad kan foreninger og Hallen lave i samarbejde i fremtiden”

 

Medlemskab af Vinderup Handelsstandsforening:

Medlem af handelsstandsforening er en god ide, Morten undersøger muligheder og pris.

 

Deltagelse af medarbejder repræsentant til bestyrelses møder:

Til næste møde inviteres medarbejder også med til smørbrød kl. 18.30

Der vil vi snakke og aftale med medarbejder, hvordan de ser en medarbejder repræsentant kunne deltage, derefter vil vi beslutte ud fra dette.

 

Skaterpark på de grønne arealer

Der findes et udvalg der arbejder på en skaterpark på de grønne arealer omkring hallen,

Vi vil gerne høre mere om dette, bestyrelsen ser området mellem hallen og VIK måske kunne være i spil hvis det er stor nok.

Flemming tager fat i Torben Gudiksen som er en del af udvalget.

 

Evt:

Forretningsorden mht. Reklame mm. hvad gør vi, punktet skal på senere

 

Næste møde d. 22/12 kl. 18.30 (PS. der er smørbrød fra start)

Afbud sendes til Jørgen og Morten senest 2 dage før.

BESTYRELSESMØDE - 10.11.2020

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10/11-20

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – referent
Hanne Møllnitz: Suppleant                                           
Aksel Mikkelsen: Suppleant

 

Velkommen:

Jørgen bød velkommen og fortalte lidt om driften, bestyrelsens opgaver og lidt om den turbulente tid hallens medarbejder har været igennem.

 

Konstituering:

Bestyrelsen har konstitueret sig således, og er på valg iht. Nedenstående

Morten Møllnitz:  Formand, på valg i 2022

Flemming Juul: Næstformand, på valg i 2021

Pernille P. Frederiksen: Kassere, på valg i 2021

Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, på valg i 2022

Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, på valg i 2022

Søren Christiansen: Sekretær-referent, på valg i 2021

Hanne Møllnitz: Suppleant, på valg i 2021

Aksel Mikkelsen: Suppleant, på valg i 2021

 

Deltager til fremtidige bestyrelsesmøder:

Der blev besluttet af bestyrelsen, at suppleanterne får tilsendt referat, og de inviteres til de ordinære bestyrelsesmøder, men at det står dem frit for at deltage.

Der blev også besluttet at der ved personfølsomme emner, kan være enkelte punkter hvor suppleanterne ikke deltager. Disse punkter bliver heller ikke skrevet i referatet, men i et lukket referat.

Så det ordinære referat også kan offentliggøres på hjemmesiden.

 

Åbenhed:

Der blev snakket meget om åbenhed i bestyrelsen. Men der blev ikke taget beslutninger, men her nogle af punkterne:

Åbenhed til medarbejderne, inddrage medarbejder
medarbejder med til møderne en gang imellem
Mus samtaler med medarbejderne
Åbenhed overfor klubberne
Hjælpe klubberne med at holde gang i nuværende aktiviteter og evt. søsætte nye

 

Økonomi:

Pernille har som kassere fået de økonomiske papirer og adgang til banken.

Hun prøver til næste møde at danne sig en fornuftig overblik på økonomien,

Blandt andet kræver padel banernes økonomi, lige en grundig gennemgang af de aftaler der ligger lige pt. eller mangel på samme.

 

Næste møde

Næste møde d. 24/11 kl. 19.00

Og igen d. 15/12 kl. 19.00

Afbud sendes til Jørgen og Morten senest dagen før.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - 4.11.2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Vinderup Hallerne
onsdag den 4. november 2020 kl. 19:00

Bestyrelsesformand Anders Toft starter med at byde velkommen, og meddeler, at bestyrelsen har valgt at
trække sig, hvilket er årsagen til, at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Anders Toft foreslår Torben Gudiksen som dirigent, det er der ingen indvendinger imod. Slutteligt takker han for samarbejdet med brugere, sponsorer, bestyrelsen og medarbejderne. Herefter videregives ordet til Torben Gudiksen. Torben holder en velkomsttale, han påskønner at så mange er fremmødt, og gør opmærksom på, hvor vigtig en opgave det er, man siger ja til ved at træde ind i Vinderup hallernes bestyrelse. Der orienteres om, at den ekstraordinære generalforsamling er varslet rettidigt. Torben har været i dialog med Holstebro Kommunes kultur og fritidschef Henrik Zacho samt jurist Jesper Dürr, for at sikre en korrekt behandling af aftenens punkt: Valg af ny bestyrelse. Henrik Zacho tilbyder sin hjælp til den kommende bestyrelse med at gennemgå og tilpasse vedtægterne, der er fra 2007.
Der orienteres om, at der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer, heraf 3 der sidder i 2 år, og 3 der sidder i 1 år.

Reglerne for at kunne opstille gennemgås, hvorefter folk bliver bedt om at melde sig.
Følgende ønsker at opstille:
Thomas Jensen
Hanne Møllnitz
Morten Møllnitz
Søren Christiansen
Søren Vendelboe
Pernille Præstholm Frederiksen
Aksel Mikkelsen
Gitte Tanderup
Flemming Juul Jensen

Der deles stemmesedler ud, og de fremmødte stemmer efter princippet, at den person man ønsker ind som nr. 1 gives 9 point, nr. 2 gives 8 point, nr. 3 gives 7 point osv. Bestyrelsesformænd fra andre foreninger der bruger hallerne, har to stemmer.

Der vælges 4 stemmetællere:
Leif Langballe
Jim Jensen
Jørgen Nygaard
Mette Marie Thomsen
De 6 personer der fik flest stemmer, ser ud som følgende:
Thomas Jensen 532
Pernille Præstholm Frederiksen 531
Morten Møllnitz 504
Søren Christiansen 487
Søren Vendelboe 466
Flemming Juul Jensen 454
Torben spørger, om de øvrige opstillere eller andre har lyst til at melde sig som suppleanter. Følgende
tilkendegiver at de ønsker at være suppleanter:
Aksel Mikkelsen
Hanne Møllnitz

Dirigenten takker for opbakningen af de 92 fremmødte, takker den afgående bestyrelse og ønsker den nye bestyrelse tillykke med valget. Herefter erklæres generalforsamlingen for afsluttet. Bestyrelsen mødes tirsdag den 10. november for at konstituere sig.
Referent: Hanne Zeuthen
Godkendt:
__________________________________
Torben Gudiksen
Dirigent

BESTYRELSESMØDE - 22.10.2020

Møde med medarbejderne i Vinderup Hallerne 22.10.2020
Tilstede: Bestyrelsen ( Steen, Anders, Jakob og Ann Marie), Jørgen, Dorte, Michael, Lyudmyla og
Heinrich.
Formanden har ordet:
1) Anders fortæller lidt om, hvad den sidste uge har budt på. Ricky er stoppet. Bestyrelsen har
valgt at trække sig. Vi har en uges indkaldelse. Jørgen tjekker, hvornår vi kan få annoncen i, så
vi kan få indkaldt til ekstra ordinært bestyrelsesmøde.
Hvordan kommer vi videre?
2) Bestyrelsen opfordre medarbejderne til at tage kontakt til dem, som de mener kunne være en
del af den nye bestyrelse.
3) Vi skal have kontaktet de instanser, som har med Vinderup Hallerne at gøre samt hallernes
samarbejdspartnere.
Vi arbejder frem mod, at den ekstraordinære generalforsamling bliver onsdag d. 4 eller d. 11.
November.

ÅRSMØDE - 26.08.2020

Årsmøde i Vinderup hallerne 26. August.2020
Tilstede: Bestyrelsen + 16 foreningsmedlemmer.
1: Formandens beretning:
Anders Toft fortæller om et voldsomt år. Dvs. Forandringens tegn!
– Holstebro kommune trak deres støtte tilbage for skolernes haltimer. Vi har arbejdet meget med
Realskolen om, så alle kunne blive imødekommet.
– Der har været arbejdet på strategier mht hallen. Derfor har bestyrelsen været til seminar i Vejen
for at få gode ideer.
– Vi har i år ansat ny centerleder.
– Nyt varmvandssystem og nye brusere i omklædningsrummet.
– Vi har brugt Corona pausen på at shine hallen op. De ansatte har været utrolig gode til at give
en ekstra hånd og fået malet og gjort alt klar.
– Vi har til sidst investeret i 2 padelbaner i samarbejde med VIK. Det har været en kæmpe succes.
– For 1 uge siden havde vi i samarbejde med håndboldklubben fået Skjern og TTH til at spille en
træningskamp i hallen. Det var et godt arrangement, dog en skam, at vi ikke måtte have flere
med i hallen.
2: Regnskabet gennemgåes.
Jakob Skovbakke gennemgår regnskabet. Et fornuftigt regnskab på trods af Corona (nedgang i
hallejen).
Vi har hensat nogle penge, da taget i hal A på et tidspunkt skal udskiftes pga råd.
Spørgsmål til regnskabet:
– Hvor skal pengene komme til den nye centerleder? Vi har en 2 års plan. Omkostningerne til
centerlederen skal tages fra kassekreditten, men på længere sigt, skal centerlederen kunne
tjene sin egen løn ind. Det kommer ikke til at gå ud over vedligeholdelsen af hallerne, og der vil
ikke blive afskediget personale, da vores fastansatte gør en stor forskel.
– Hvis man har så mange penge, så kunne man jo med fordel betale gældsbrevet til
skytteforeningen. På den måde kunne man få mere til selve driften af hallerne.
– Hvad er ideen med caféen? Bestyrelsen vil sammen med de ansatte sætte os ned og lave en
strategi mht. caféen. Vi skal have et samlingspunkt, men der skal måske tænkes nye tanker.
3: Evt.
– Hvad kan vi se frem til ved en ny centerleder? Mange nye og spændende arrangementer og
ideer. En centerleder der er ansat til at overtage mere økonomiarbejde.
– Har I gjort jer nogle tanker om udendørsarealerne. Måske skulle man prøve at høre foreningerne
om man kunne lave noget sammen. – Vi venter på, at Holstebro kommune kommer til at blæse
med “nye vinde”. Vi laver ikke aktiviteter uden en forening, det giver ingen mening.
– Hjemmeplejen, måske kommunen kunne købe VIK, badefaciliteter til hjemmeplejen. Et
samarbejde mellem hallen og VIK.
– Samarbejde med Sevel og Ejsing hallerne. Idræts SFO.
– VG svømning har trænermangel. Måske skal man som hal hjælpe dem med en hjælpende
hånd. Vi har før hjulpet med aquafitness.
– Samarbejde med Ungdomsskolen.
– Samarbejde mellem foreningerne. Hvordan spiller man hinanden gode.
– En dialog med handelsstandsforeningen.
– Foreningerne mangler den synlige hal. Møde op til hinandens generalforsamlinger.
Forventninger til hinanden. Dialog omkring haltider. Måske 4 møder om året, hvor foreningerne
og hallen mødes. Lytte til de primære brugere. Ved lydhørhed kunne vi være bindeled mellem
de forskellige foreninger. Det kunne evt. resultere i, at foreningerne også ville komme tættere på
hinanden.
– Har man tænkt på at have et medlem af foreningerne med i bestyrelsen? Bestyrelsen vil være
bange for at have en forening med. Snakken vil hurtigt kunne gå, mht. fordele.
– Valg til bestyrelser. Vi skal have fundet ud af, hvad det betyder, at vi nu er en fond.
– Måske kunne man leje hallen til lidt billigere penge. Fx. En aften, hvor den ikke er udlejet. Man
kunne lave et samarbejde med de andre haller. På den måde kunne man finde ud af, hvorfor
nogle haller har billigere lejepriser.
– Infoskærm. Den skal foreningerne endelig bruge. Info sendes til Ricky. Forsideannonce i
Vinderup Nyt. Den må foreningerne gerne benytte sig af på skift. Vi har købt en annonce for et
helt år. Husk at linke til handelsforeningens nye Hjemmeside.
– Corona. Hvem har ansvaret. Læs hvad jeres forbund siger og snak med Ricky om, hvad vi kan
gøre i fællesskab.

BESTYRELSESMØDE - 13.08.2020

Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 13.08.2020
Tilstede: Jakob, Charlotte, Jørgen, Steen, Anders, Ricky, Ann Marie.
1: Økonomi.
– Regnskabet for 19/20 bliver gennemgået af Revisionskontoret Vest. Alt ser fint ud. Der
er nogle ting vi skal være obs på. Tilskudstimer og cafedrift.
– Ang. betaling af regninger, så skal vi have lavet lidt om. Vi skal have lavet to faktor
godkendelse fremover.
2: Strategi for Vinderup hallerne.
– Vi har en klar plan over, hvad vi gerne vil for Vinderup Hallerne. Vi vil hurtigst muligt få
lavet en plan for det.
3: Godkendelse af referat fra sidste møde.
– Godkendt.
4: Nyt fra formanden.
– Vi leder efter et nyt bestyrelsesmedlem. Vi er alle på sagen.
5: Nyt fra centerlederen.
– Der er ikke styr på COVID 19 pakken fra kommunens side. Hvad må vi mht sport,
svømning og forsamlinger. Ricky har haft fat i DHF og Holstebro Kommune ang.
anbefalinger. Hvem skal betale for de ekstra rengøringer?
– Sikkerhed i svømmehallen. De ansatte har ikke haft problemer med sikkerheden i
svømmehallen på trods af en femdobling af antal svømmere henover sommeren.
Kommunens ide med gratis svømning for børn har været en kæmpe succes.
– Håndboldkamp TTH – Skjern. Vi må have 110 personer inde i hallen. Ricky inviterer alle
sponsorer med.
– Padel Tennis. En kæmpe succes. Vi aftaler at vi vil lave en medarbejder og
bestyrelsesturnering. Ricky fremlægger mulige datoer. 28.08, 11.09, 25.09
– DSI laver en artikel om vores faciliteter.
– 50 års jubilæum. Dette punkt tager vi næste gang. ( først til næste år skal det afholdes).
Bordet rundt.
– Connect sport er stadig på som konsulent. Han skal forsat være mentor for
centerlederen. Forventningsafstemning.
– Vi mangler svar fra DGI Vestjylland ang. brug af vores hal til kurser.
– Mulighed for at klubber køber en annonce i Vinderup avisen, samt have info på vores
skærm.
– Vi godkender annoncen til Årsmøde d. 26. August.
– Vi skal have afklaret vores sag hos advokatkontoret.
– VIK aftalen. Ricky fortæller, hvad der er med i aftalen og omkring evt. udvidelse af den.
– Vi skal have gang i vores abonnement aftaler.
– Åbningstider. Offentlig åben. Vi skal måske til at udvide tiderne. Skal der stadig være
bemanding på i omklædningsrummene?
– Jørgen deltager ad hoc på bestyrelsesmøder fremadrettet.
7. Næste møde.
– 50 års jubilæum.
– Cafe.
– Tilskudstimer. Vi har en svømmehal som mangler trænere, hvordan kan vi som hal
hjælpe dem.
– Budget.

BESTYRELSESMØDE - 6.7.2020

Ekstra bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne
Tilstede: Anders, Charlotte, Jakob, Ann Marie og Ricky.
Vi afholder dette møde, da vi gerne vil høre, hvad Ricky går og laver og hvilke ideer
han arbejder med.
Vi har tiltro til, at han har en masse erfaring fra Odder, som han vil have gavn af.
Det er vigtigt, at have en god dialog med foreningerne, skolerne og ikke mindst
medarbejderne.
Han har allerede nu fået kigget på de forskellige kontrakter der er “ i huset”.
I 2021 har hallen 50 års jubilæum. Ricky og personalet skal komme med ideer om,
hvordan det kunne fejres.
1: Ricky har ordet.
– Han trives. Er glad for byen og de folk der har deres gang i hallen.
– Han har haft travlt med at sætte sig ind i de forskellige kontrakter.
– Padel banen. Der er mange løse ender. Hvem hjælper hvornår, hvem gør hvad
og hvem betaler hvad.
– Punkt til næste møde. Personaledækning og sikkerhed.
– Forskellige aktiviteter er allerede i huset. Rulleskøjtedisco, vandrutchebane.
Åben hal m.m.
– Sommerhusejere vil gerne købe årskort
– Fodboldklubben har købt adgang til svømmehallen for deres børnehold.
– Vi arbejder videre med skrænten op til VIK.
– Jørgen har alt ansvar for det tekniske. Han vil sættene af de ansatte ind i
vandbehandlingssystemet. Vi har fået lavet en kemisk APV.
– Alle medarbejdere vil dette sted 200 %. Alle har deres områder, hvor de er mega
gode. Dette skal vi udvikle på.
– Årlige MUS samtaler, men kaffemøderne er også vigtige at have.
– Indvielse af padelbanerne kl.13.00 på lørdag. Alle er velkommen.
– Padelturnering for hallens bestyrelse og ansatte senere på året. Ricky sørger for
at købe timer til det.

BESTYRELSESMØDE - 16.4.2020

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne d. 16.04.2020
Tilstede: Jakob, Steen, Charlotte, Anders, Ann Marie og Jørgen.
1. Strategi for Vinderup Hallerne
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
– Godkendt.
3. Nyt fra formanden.
– Der er indkaldt 3 personer til samtaler ang. den nye centerleder stilling. Der var
været mange ansøgere.
– Økonomi. Ingen indvendinger. Der har været lidt udgifter til indbruddet, der var
for 1 – 2 måneder siden. Forsikringssagen er afsluttet. Ang. Covid – 19
hjælpepakke, så kommer vi ikke til at søge denne, da vi ikke har nogen
væsentlig indkomst nedgang.
4. Nyt fra centerleder.
– Nye brusere. Bestyrelsen fik en rundvisning til begge omklædningsrum samt
kælderen.
– Jørgen har fuld opbakning fra bestyrelsens side til personalets afholdelse af ferie
og nedbringelse af afspadsering.
– Jørgen har planer for total nedlukning af hallen i 14 dage. Dette syntes
bestyrelsen lyder som en god ide.
– Vi fortsætter med indtaling af ATP og AM bidrag.
– Jørgen og Rasmus (VIK) samt Kaj Bech skal finde ud af hvad der skal ske med
volden op mod fodboldklubben.
– Ny slikautomat, den gamle blev ødelagt ved indbruddet, Jørgen har fået et godt
tilbud. Det godkender bestyrelsen.
– Renovering af vippe til svømmehallen. 25.000 – 27.000 kr. Bestyrelsen og
– Jørgen beslutter i stedet for at investere i en ny glasfiber til samme pris.
– Abonnementsordning – sport og fitness. Hvad er deres fremtidsplaner?
– Ny centerleder. Hvad er budgettet? Den nye centerleder skal kunne tænke ind i
boksen. Kunne der investeres lidt, så vedkommende skal kunne lave en
forretning ud af det? Der skal søges fonde, laves arrangementer (Fx. Vlado) og
man skal have flere mennesker ind i Vinderup hallerne. Det bliver noget som den
nye centerleder skal kunne stå for.
– Vi får snakket om, hvad den nye centerleder skal kunne. Hvordan vedkommende
skal kunne supplere Jørgen. Hvordan vi kan bruge Jørgens kompetencer, for han
er mega dygtig til det, han gør. Alle bestyrelsesmedlemmer er enige om, at
udvikle hallen med det personale vi har. Hallen har nogle dygtige medarbejdere,
og vi skal bruge deres ideer og potentialer til noget større.
5. Bordet rundt.
– Anders har snakket med Skive folkeblad ang. ansøgere, og hvordan hallerne
har klaret sig igennem Covid – 19. Det kommer i Vinderup Nyt i næste uge.

BESTYRELSESMØDE - 20.2.2020

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne d. 20.02.2020.
Tilstede: Jørgen, Jakob, Steen, Anders, Charlotte og Ann Marie.
1: Strategi for Vinderup Hallerne.
– Bestyrelsen har sat gang i processen om, ansættelse af en centerleder. Vi ønsker at have
Jørgen med i ansættelsesudvalget. Der arbejdes videre på, hvordan og hvem der skal være
med i udvalget.
– Arbejdstilsynet har været på besøg. Det eneste der skal laves er et skema til vurdering af
arbejdspladsen. Arbejdspladsvurdering.
2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
– Godkendt.
3: Nyt fra formanden.
– Lars Flintholm valgt at træde ud af bestyrelsen. Lars har fået nye og flere opgaver på sit
arbejde, og har ikke den fornødne tid til bestyrelsesarbejde i fritiden.
– Vi afventer, og snakker om erstatning af ham til næste møde d. 16.04.2020.
4: Økonomi.
– Det ligner sidste år til forveksling. En sund økonomi.
5: Nyt fra halinspektøren.
– Vi er i gang med at få ny hjemmeside. Vi regner med at den er kørende snarest muligt.
– Vi arbejder med abonnementer. Jørgen vil tage kontakt til Globus data, og forhører, hvordan
man bedst muligt kan benytte deres produkt til abonnementer.
– 12.06.2020 spiller Danmark første kamp. Der vil blive arrangeret storskærm. Jørgen arbejder
videre med det. I næste uge mødes han med foreningerne.
– Brandsyn. Der skal sættes flere røgalarmer op nede i kælderen og hos skytterne.
– Infrarød sauna. Det arbejde vi videre på.
– Vippen. Skal vi renovere eller købe ny. Tjek evt. Svejsa2000. C.E. Andersen
– Bestyrelsen godkender udskiftning af brusere og varmtvandsbeholdere/vekslere.
6. Bordet rundt.
– Intet.
Næste møde torsdag d. 16.04.2020 kl. 19.00

BESTYRELSESMØDE - 7.11.2019

.Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 07.11.2019
Tilstede: Jakob, Steen, Charlotte, Anders, Lars, Ann Marie og Jørgen.
1: Godkendelse af referat.
– Godkendt.
2: Siden sidst.
– Anders har haft møde med Holstebro Kommune, Vinderup Realskole ang. halleje. I bestyrelsen
bliver vi enige om, at vi vil indkalde Birgitte Holm samt bestyrelsesformanden for Realskolen til
en snak om, hvad hallejen fremover skal være på, så det er noget begge steder kan være med
til.
– Vi har undersøgt “skimmellugt” som nogle har klaget over. Vi har nu fået rapporten, og den viser
at der intet er, så den sag lukker vi.
3: Økonomi.
– Vi genoptager den fakturerings del, som vi har haft med skolerne undtagen den til Realskolen.
– Vores revisor er stoppet. Jørgen og Jakob har været til møde dernede for at møde den nye
revisor.
– Vi skal have vores hardware til at fungere, så kasseapparatet taler sammen med systemet hos
revisoren.
– Der er nedgang i kioskens salg. Nogle arrangementer (fx kurser) bliver faktureret med lokaler og
mad i ét. Det gør, at pengene figurerer på hallen og ikke i kiosken. Vi skal være skarpere på at
fakturere med det samme.
– Der er flere kurser fra DGI i huset end der var sidste år.
– Jakob fremlægger brochuren fra PULSEN, måske det var noget vi skulle afprøve.
4: Nyt fra centerlederen.
– Der har været en ny rørskade. Den er under udarbejdelse.
– Palit manden har været forbi. Nu skal vi se, om vi kan køre de første 3 i gennem, før vi betaler
for det. Hvis det stadig ikke virker, så skal de spille det ned, og komme med et andet system.
– Halloween imorgen. Vi håber der er lige så stor opbakning som sidste år. I januar måned vil vi
lave et diskotek i samarbejde med svømning.
– Vi har spurgt Dorte Toft, om hun vil starte et svømmehold op for voksne. Nu ligger den ved
svømmeudvalget. Vi afventer svar fra dem.
– Oktoberfest er næsten på plads.
5: Steen fremlægger projektet “padelbane”.
– Vi arbejder videre med projektet, der er nogle detaljer der skal være styr på. Vi skal have fundet
ud af, om vi skal have en forening ind over. Hvad med tilskud fra kommunen?
– Skal man være medlem af en forening eller skal man kunne leje online?
6: Bordet rundt.
– Kantinen er åbent d 24. Dec. Dette skal lægges ud på hjemmesiden og facebook hurtigst
muligt, så vi kan gøre reklame for det.

BESTYRELSESMØDE - 15.8.2019

Bestyrelsesmøde i hallen d. 15.08.2019
Tilstede: Lars, Jørgen, Steen, Jakob, Anders, Charlotte og Ann Marie.
1. Økonomi ved Revisionskontoret Vest.
– Anders fra Revisionskontoret kommer med ideer til en måde med lettere digital styring.
Han syntes, det hele ser fint ud.
– 01.01.2020 bliver der lavet et nyt system. Det har noget at gøre med Reelle ejere.
Anders fortæller, hvad de nye regler betyder. Vi skal have lavet det hele i orden mht.
selskabsstyrelsen. Det hele skal laves online.
– Lejekontrakter skal være et nyt fokuspunkt. Vi skal have kigget dem i gennem og have
dem ajourført.
– Det har været et godt år for Vinderup Hallen. Vi hensætter i år også til nogle store
projekter, som skal forbedre hallerne.
2. Godkendelse af referat.
– ingen indvendinger.
3. Nyt fra formanden.
– Vi skal have kigget på Holstebro Kommunes nye udspil ang. halleje til skolerne. Anders
og Charlotte Pors er på sagen.
– Jakob og Anders tager til møde med Salling Bank ang. nyt sponsorat.
4. Økonomi.
– Er gennemgået ved pkt. 1.
5: Nyt fra halinspektøren.
– Vi har en i arbejdsprøvning pr. 2.9.2019
– Der er lidt problemer med palit og klor. Der er blevet taget prøver, og Jørgen er på
sagen.
– Græsplænen ved side af hallen er noget ødelagt efter der har været cirkus på plænen.
Jørgen har været i kontakt med Holstebro Kommune, da plænen er så ødelagt, at
græsset ikke kunne slås idag
– Åben cafe. Dette betyder ingen medbragt mad og drikke der.
– Nyt omklædningsrum er ved at være klar i kælderen.
– Nyt styringssystem er blevet taget i brug.
– Måleapparat i svømmehallen er blevet udskiftet.
– Sokkel og baldakin er blevet lavet.
– Facebook – søgemedier. Dette har vi valgt at investere i. Det kommer længere ud til
vores brugere.
– Borger/håndværker foreningen vil gerne lave en film om Vinderup. Vi har valgt, at få
vores logo i filmen.
– Svømmeklubben vil starte et kursus, som skal afholdes her i samarbejde med andre
svømmeklubber i området.
– HOP OG RUL. Det bliver ikke Salling Bank der står for det i år. Vi vil prøve selv at få
dette arrangement stablet på benene.
– Generalforsamling. Dorte sørger for forplejning.
– Fælles remedier. Klubberne spørger om man kunne købe en kasse til fælles remedier.
Jørgen vil indkalde udvalgsformændene til et møde, så vi kan få at vide, hvilke tanker
de har.
6: Bordet rundt.
– Charlotte og Ann Marie vil indhente tilbud på foliereklame til Priess’ hjørne. Kommunen
vil ikke skilte for os.
– Padle bane – Steen indhenter priser😊
– Vi vedtager, at bestyrelsen har mulighed for at benytte hallernes lokaler vederlagsfrit
efter aftale med Centerlederen. Dette skal dog ikke gå ud over andre lejeaftaler.
– Spil til cafeen. Der skal evt indkøbes sequenze, partners, uno, skak, yatzy og kort.
– Invitere DGI Vestjylland til næste møde. Ann Marie tager kontakt dertil.
– Bent Fugl er stoppet, kunne man forestille sig, at Michael kunne erstatte ham. Ann
Marie tager kontakt til Formanden for svømning.
– Vi skal have lavet vores fotovæg. Ann Marie tager kontakt til Thomas Kellberg. Jørgen
tage kontakt til en der kan lave rammen.

BESTYRELSESMØDE - 11.4.2019

Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne 11.04.2019
Fraværende: Charlotte og Ann Marie.
0. Strategi
Aftalen med Connect Sport går efter planen.
Jakob redegør for oplægget til E-sport i Vinderup
Steen og Lars tager en Snak med Ole, hurtigst muligt, inden vi sætter noget i gang. Så snart vi har
en afklaring tager vi et hurtigt møde mellem bestyrelsen og Henrik om igangsættelse af E-sport.
1. Referatet godkendt
2. Nyt fra formanden.
Anders fortalte om aftalerne med skytterne. Anders tager fat i skytteforeningen igen. Bestyrelsen
godkender at Vinderup-Hallerne er sponsor for Kyllingefestival. Jørgen sætter i gang
3. Nyt fra kassereren:
Jakob fortæller at økonomien er god, trods investeringerne til småanskaffelser. Samlet er der
mindre udlejning af hallerne. Der er opfølgning med revisionskontoret torsdag den 25.
4. Nyt fra Centerlederen
Perlit anlæg kører ikke 100% endnu
Ball room fitness var en succes.
Rulle disko er et nyt tiltag.
Udfordring vedr. omklædningsrum. Jørgen får tilbud hjem
5. Bordet rundt
Spørgsmål om antal til offentlig svømning. Husstandsmedlemsskab? Banetov ekstra til
svømmere.
6. evt.
Et utroligt hurtigt og stille møde

BESTYRELSESMØDE - 21.2.2019

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne 21.02.2019
Tilstede: Alle bestyrelsesmedlemmer samt centerleder.
1: Godkendelse af referat.
– Godkendt.
2: Nyt fra formanden.
– Bestyrelsen fortæller Jørgen, hvilken strategi vi, sammen med Peter fra Connect Sport, gerne vil
have sat i gang i Vinderup hallerne.
– Anders fortæller, at DGI gerne vil have kursus i vores hal, men de mener, at prisen er dyrere end
i andre byer. Vi undersøger sagen, da det er Holstebro kommune der har talt med en sekretær
fra DGI.
– Generalforsamlinger i de forskellige foreninger. Måske det kunne være en god ide, at man har et
bestyrelsesmedlem med til disse, så man ved, hvad der rører sig. Ann Marie tager med til
badmintonklubbens. Anders tager med til VG’s.
– E-sport. Vi har taget kontakt til en person, for at høre, om han ville stå for en evt. forening. Vi
afventer svar herfra.
3: Nyt fra centerlederen.
– Klatrevæg er blevet sat op i foyeren. Det har været en stor succes.
– Nyt kul i kælderen. Der blev også isat et nyt filter.
– Rørskaden i kælderen, den er nu lavet og tingene er klar til at blive sendt til forsikring.
– Lydmila har taget dommerkursus (Livredder).
– Elisabeth Dalsgaard kommer forbi og laver Ballroom fitness og foredrag. Vi vil forsøge, at få
noget i Skive folkeblad omkring det.
– Online booking er nu oppe at køre. De første har allerede booket derinde.
– Infoskærm. En mega god ide, som er et stort blikfang.
– Streger til kortbane er nu lavet i hal A.
– Sommerfest. Datoen er fastsat til d. 14.06.2019.
– Kajakmanden fra Handbjerg har haft forespørgsel på leje af svømmehallen til kursus. Vi afventer
svar.
– Generalforsamling bliver flyttet til d. 27.08.2019. Kl. 19.00.
4: Økonomi.
– Revisoren er godt tilfreds med faktureringen. Økonomien er fin.
5: Evt./ Bordet rundt.
– Oktoberfest. Jørgen har spurgt lidt rundt i de forskellige foreninger, og de kunne måske godt
tænke sig at være med.
– Jørgen indkøber en iPad til bestyrelsesmøderne.
NÆSTE MØDE ER TORSDAG D. 11. April. Kl 19.00

BESTYRELSESMØDE - 6.12.2018

Bestyrelsesmøde – 06.12.2018

 

Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 06.12.2018
Tilstede: alle, samt hallens servicemedarbejdere og centerleder.
1: Bestyrelsen drøfter:
– Vi snakker omkring det, at hallerne nu er blevet en fond. Vi skal have fundet ud af,
hvordan det har indvirkning på bestyrelsesarbejdet.
2: Nyt fra formanden:
– E-sport. Vi har haft kontakt til VG, men vi har svært ved at finde ud af, om de vil være
med i projektet. Tilbuddet er gældende indtil d.13.12.2018. Hvis VG afslår samarbejdet,
så må vi gå andre veje, for vi vil gerne have det til at køre pr. 01.02.2019. Formanden
og centerlederen holder møde med Zacko fra Kommunen tirsdag morgen.
3: Økonomi:
– Der er et fint overskud fra året der snart er gået.
4: Nyt fra centerlederen.
– Jørgen har kontakt med et firma. Vi er enige om, at det skal være hele pakken og ikke
kun en del af den. Jørgen snakker med de andre haller omkring, hvad de tager.
Bestyrelsen godkender dette, og beder Jørgen gå videre med det.
– OBS på gulv i lille omklædning.
– Håndboldskolen har vi haft besøg af et par fredage i november. De komme ringen i
januar.
– Vi har en praktikant ude . Vi har sagt ja til, at han bliver en uge mere.
– Handicaptrapper til bassinerne
– Aktiv vinterferie. Mandag fra 10-14.
– MGP. Ann Marie sender nummeret til Jørgen, så han kan snakke med Sevel om,
hvordan de gør.
5: Komsammen med medarbejderne:
– Bestyrelsen snakkede med medarbejderne om vores fælles vision omkring drift af
hallen. Hvordan gør vi os stærkere sammen og får flere brugere til at benytte hallen?
– Vi har som bestyrelse sagt, at vi gerne poster penge i kurser m.m. Til gavn for
medarbejderne og driften.

BESTYRELSESMØDE - 20.9.2018

Bestyrelsesmøde – 20.09.2018

 

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne d. 20.09.2018
Fraværende: Steen Hatting.
1: Bestyrelsen har overlevering:
– Den gamle bestyrelse sætter Lars og Charlotte ind i, hvad vores bestyrelsesarbejde går
ud på.
– Vi gennemgår såvel økonomi, som hvad vi har af lokaler, og hvem vi udlejer til.
– Vi snakker om løst og fast, og får snakket omkring, hvad vi (som bestyrelse) gerne vil
arbejde frem mod.
2: Nyt fra formanden.
– Anders, Jakob og Jørgen har afholdt møde med Revisionskontoret Vest ang. hjælp til
næste år. Vi syntes selv, vi er kommet frem til en god ordning.
– Der bliver aftalt at udgiften til dette bliver reduceret til næste år. Hallen har fået et
system til fakturering.
3: Godkendelse af referatet.
– Jørgen fik svar på de spørgsmål, som han havde til referatet fra generalforsamlingen.
– Fællesspisning. Vi snakker om, hvad det kunne være, hvilken dag det skulle være, og
hvilken pris man skulle tage for det.
– Vi starter en tirsdag i oktober.
– Imellem jul og nytår. Har fået et tilbud fra Hop og Rul for at stille baner op i hal A.
4: Nyt fra formanden.
– Alle skal være tilstede til generalforsamlingen
– Ved opstart efter ferien, så skal vi have styr på åbne og lukke situationer.
5: Økonomi.
– Vi har handlet på det, vi snakkede om, til generalforsamlingen, mht, udgift til Revisions
Kontoret Vest.
6: Nyt fra halinspektøren.
– Udskiftning af rude i hal B
– Udluftning lavet i hal A. mht. taget
– Medarbejdere skal have førstehjælpskursus. Også ungarbejderne.
– Til Realskolens fest. Vi får lavet wire til ophæng af lamper i hal B. Så har vi til begge
haller.
– Reception til Realskolen. Vi aftaler, hvem der tager afsted, og hvad vi giver i gave.
– Frivillige er næsten på plads til d. 6. Oktober. Jørgen får styr på en lille ting til dem.
– Har være på visit i Borbjerg. Har set deres E- sports lokale.
– Vi får set hallens nye skrift ang. Persondatalovgivningen.
– Der er indkøbt en PlayStation til brug i hallen. Jørgen arbejder videre på projektet.
7: Evt.
– Running dinner. Var det noget?
– Ingen svømmesporten i uge 42 i år. I stedet er det åbnet fra 10-13 tirsdag og torsdag i
denne uge.
– Wellness aften arbejdes der fortsat på.
– Svømme disko arbejdes der også på. Evt. En fredag i januar måned.
– Der er indkaldt til 1 års eftersyn.
– Ang. Pulversystemet, så arbejder Jørgen med en ide.

BESTYRELSESMØDE - 8.8.2018

Bestyrelsesmøde – 08.08.2018

 

Bestyrelsesmøde i hallen d. 8. August. 2018
Tilstede: Alle.
1: Godkendelse af referat.
– Godkendt.
2: Nye vedtægter.
– Bestyrelsen gennemlæser vedtægterne og kommer med ændringer. Disse fremlægges
for advokat og tilsendes Holstebro Kommune. Ann Marie afleverer dem hos
Advokatkontoret og tager kontakt til kommunen.
3: Regnskab fremlægges.
– Jakob fremlægger regnskabet.
– Vi stiller os undrende over revisionsbeløbet. Dette vil vi spørge ind til med forventning
om nedsættelse til næste år.
– Vi kommer ud af året med et overskud.
– Jørgen skal have set på vores forsikringer.
– Jørgen sørger selv for at oplyse skattevæsenet omkring fri-telefon.
4: Generalforsamling d. 22. August kl. 19.00
– Steen og Ann Marie tager kontakt til evt kandidater.
5: Halinspektøren har ordet.
– 1 års eftersyn. Thomas, vores byggekonsulent, har tilbudt at hjælpe til ved dette. Vi
vælger, at Niels Sommerfeldt og Jørgen inviterer mureren herud og laver et eftersyn
med billeder og notater.
– Der arbejdes med persondataloven.
– Skur er blevet lavet rundt om pulveranlæg.
– Omklædning er blevet malet.
6: Evt.
– Funktionsbeskrivelser er i hus
– E- sport, Lindy, åbent for børnene mellem jul og nytår, VM fodbold, Halloween, Aqua
fitness. Wellness aften i svømmehallen. 9. November i samarbejde med Clinique
Velvære.
– Cafemiljøet mangler lidt endnu. Bestyrelsen vil gerne have lidt mere ungdomsmiljø i
indgangspartiet. Man kunne også lave en “bytte- biks”. Evt spørg Ibeth (Sevel hallen),
hvordan hun har gjort. Man kunne også tage til Mejrup og se lege/tv hjørnet derude.
Borbjerg Hallen har også et rigtig dejligt indgangsparti.
– Vi skal have lavet omklædning/bademuligheder for muslimer. Jørgen kigger på
muligheden for at sætte en skinne op ved puslepladsen
– Realskolens jubilæumsfest. 560 personer er nu tilmeldt.

BESTYRELSESMØDE - 6.5.2018

Bestyrelsesmøde – 06.05.2018

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne. Maj 2018
Tilstede: Steen, Rene C, Poul, Jakob, Anders, Ann Marie og Jørgen DJ.
Til aftenens møde har vi deltagelse af Ewald og Peter fra Syddansk Universitet. De er i
gang med en undersøgelse om hvordan man driver idrætsfaciliteter i Danmark.
1: Godkendelse af referat:
– Godkendt.
2: Nyt fra formanden.
– E- sport. Har haft et møde med ungdomsskolen, Realskolen, politikere og andre
interesserede. Man kan leje sig ind på realskolen. Daniel (IT doktoren) har meldt sig
som træner. Så hallen skal ikke tænke på at mødelokalet evt. Skulle benyttes til dette.
– Der er blevet diskuteret løn for de ansatte. Vi snakkede om, hvordan vi får det til at
hænge sammen indenfor rammen, så vores brugere kan benytte hallen bedst muligt.
– Vedtægterne. Charlotte Pors er sat til at revidere disse.
3: LAN PARTY.
– Vi har fundet ud af, at der manglede nogle ting som der var reklameret med. Nettet var
ikke så hurtigt, som vi havde skrevet. Samt der manglede nogle ting ( 1000/1000), bar
og kunststofbane. Vi har lært, at hvad vi reklamerer med, det skal være der.
4: Halinspektør.
– Jørgen får fuld opbakning til at få udarbejdet en plan for, hvordan arbejdsplaner skal se
ud.
– Kulfiltre. Vi beslutter os at tømme filteret og få den på fyldt igen
– Vi får en af tilbuddene vist, vi venter på at se næste tilbud. Jørgen finder ud af, hvor
meget tilskud der er at hente.
– Jørgen undersøger muligheden for at påmontere en varmesparer…Evt. Tage kontakt til
Jebjerg sport og Event eller Salling efterskole, som har disse påmonteret.
– Lindy Aldal. Vi gør en ekstra indsats for at samle flere mennesker.
– Bestyrelsen vil hellere at der bliver lavet flere mindre end ét stort arrangement.
– Landskampe på storskærm.
– Bestyrelsen blev præsenteret for et tilbud for udendørsarealerne.
5: Økonomi.
– Jeanette vil gerne have en mail med bestyrelsens møder et år frem. På den med kan
hun arbejde fremadrettet.
– Driftsøkonomien ser fornuftigt ud.
6: Bordet rundt.
– Skaterbane kommer nok ikke til at ligge ved hallen, men højst sandsynligt ved
parkeringspladsen ved Brugsen.
7: Evt.
– Næste møde 8. August kl 19.00. Vi skal her have snakket om hensættelser.
– Sommerseminar d. 15. 06.2018 kl. 18.00 i cafeteriaet.

BESTYRELSESMØDE - 07.02.2018

Bestyrelsesmøde – 07.02.2018

Bestyrelsesmøde i hallen. Onsdag d. 07.02.2018
Fraværende: Ingen.
1: Godkendelse af referat.
– Ingen indvendinger.
2: Nyt fra formanden.
– Jørgen og Anders er blevet inviteret til en undersøgelse omkring drift omkring haller i
Danmark. Forskningsafdelingen ved Syddansk universitet.
– Mandag d. 5 marts er vi blevet indkaldt til et møde i udviklingsforum for bestyrelser i
idrætsfaciliteter.
3: Nyt fra halinspektøren.
Status på diverse punkter fra sidste møde.
A) Gulv i hal A. De er fugt i gulvet og Jørgen har haft et firma ude for at tjekke det. Jørgen
har fået et tilbud på at få det ordnet.
B) De er taget en beslutning om at sætte et vandbehandlingsanlæg på til svømmehallen.
C) Palit i svømmehallen. Dette er ikke helt i orden endnu. Vi holder 170.000 kr tilbage
indtil dette er bragt i orden.
D) I mellem jul og nytår. Idrætsaktiviter var fint besøgt. Vi snakker om, at man som hal
kunne stille hallerne gratis til rådighed, hvis foreningerne ville bidrage med instruktører
til arrangementet. Man kunne fx låne panna-banerne til en dag. D. 24. December var
der små 60 personer i vandet. Det var en dejlig og hyggelig formiddag.
E) I det nye bassin skal der bundstøvsuges hver dag, for at undgå problemer. Dette er en
ny bekendtgørelse. Til næste møde har Jørgen bestemt, hvilken bund- robotstøvsuger
han gerne vil have indkøbt.
F) E- sport. Tilmelding nu i gang. 50 personer er mindste deltagelseantal.
G) I- charge bliver godt brugt. Vi vil have leasing firmaet til at finde sponsorer til den.
H) Michael bliver sendt på kursus i vandfitness.
I) Heinrich skal tage dommercertifikat til livredderprøven og bassinprøven. Ann Marie
tager kontakt til Skive seminarium ang. At deres elever kan tage livredderprøven her i
hallen.
J) Wellness aften med Clinique Velvære. Dette arbejdes der videre på.
4: Økonomi.
– Anders fra Revisionskontoret var her og gennemgik hallens økonomi.
– Det ser fornuftigt ud.
5: Bordet rundt.
– Dampspær i hal A. Det skal der kigges på.
6: Evt.
Pkt. Til næste møde:
– opdatering af vedtægter.
– Mødet er d. 4/4.2018 kl. 19.00

Vinderup Hallerne

Du kan i Vinderup Hallerne opleve massere af aktivitet, glade mennesker og godt samvær. Vi er samlingspunktet for Vinderup og omegns aktive gennem et tæt samarbejde med byens foreninger.

Kontaktinformationer

Halvej 2B
7830 Vinderup
Tlf.: 97 44 18 75
mail@vinderup-hallerne.dk

Hovedsponsor

Sparekassen Vendsyssel