Generalforsamling d. 22. August 2018

Referat

1: Valg af dirigent.

 • Niels Sommerfeldt bliver valgt.

2: Formandens beretning.

 • Anders fremlægger året der er gået.  
 • Vi har haft god udlejning af hallerne til skoler, klubber m.m.
 • Vi ligger i toppen af haller indenfor udlejning.
 • Den “nye” svømmehal er blevet taget godt imod af brugerne.  
 • Kondens i hallen pga kulde/varme påvirkning. Der er nu sat store ventilatorer op. Der skal, på sigt, laves nye dampspær i hal A. Dette sættes der penge til side til allerede nu.  
 • Den siddende bestyrelse har haft en mere strategisk tilgang til driften af hallen. Nye ting er afprøvet fx, storskærm til VM, Halloween, åbent juleaftensdag, foredrag med Lindy Aldal.  
 • Bestyrelsen har arbejdet med funktionsbeskrivelser til hallens ansatte.  
 • En stor tak skal lyde til hallens ansatte. I gør en kæmpe forskel for hallens brugere med jeres ihærdighed og gode humør.

3: Kassererens beretning.

 • Kassereren fremlægger årets regnskab. Det ser fornuftigt ud.  
 • En stor udgift er revision, og dette vil bestyrelsen se på. Dette er dog noget, som bestyrelsen ikke vil spare væk, da der skal være orden i sagerne. Vi er godt tilfreds med samarbejdet med Revisonskontoret Vest.  
 • Resultat er 38.000 i plus for i år.  – Regnskabet bliver godkendt.

4: Indkomne forslag.

 • Ingen indkomne forslag. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelsen har 2 forslag til nye medlemmer af bestyrelsen. Lars Flintholm Jensen og Charlotte Toft Sørensen. De bliver valgt ind i bestyrelsen i stedet for Poul Thomsen og Rene Christensen.

6: Valg af suppleanter.

 • Poul Thomsen og Jakob Tang bliver valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

7: Valg af revisor.

 • Revisionskontoret Vest bliver valgt. 

8: Eventuelt.

 • Fællesspisning i cafeteriaet. Lav en ret til fx. 40/20 kr pr voksen/barn. Måske laver man for meget mad de første par gange, men det ville være en god ide.  
 • INGEN rengøring i cafeteriaet mens der er brugere tilstede.  
 • Juledagene. Måske skal man ikke bruge de frivillige trænere og instruktører. Men hallen kunne booke håndboldcaravanen, svømmecaravanen eller andet indenfor DGI eller andre. Evt. Hop og rul.  
 • Svømmedisko
 • MGP aften.  
 • Vi skal prøve at få folk ind ude fra gaden.  

Bestyrelsen trækker sig tilbage og konstituerer sig.
 

Formand: Anders Toft
Kasserer: Jakob Skovbakke
Sekretær: Ann Marie Lindbjerg
Medlemmer: Charlotte Toft Sørensen, Lars Flintholm Jensen og Steen Hatting

Generalforsamling 2019: 

 • Tirsdag d. 20.08.2019 kl. 19.00

Mødedatoer: alle møder starter kl 19.00 for bestyrelsen og 19.30 for centerleder. 

 • 20.09.2018
 • 11.10.2018
 • 06.12.2018 ( Juleseminar)
 • 21.02.2019
 • 11.04.2019
 • 15.08.2019

Vinderup Hallerne

Du kan i Vinderup Hallerne opleve massere af aktivitet, glade mennesker og godt samvær. Vi er samlingspunktet for Vinderup og omegns aktive gennem et tæt samarbejde med byens foreninger.

Kontaktinformationer

Halvej 2B
7830 Vinderup
Tlf.: 97 44 18 75
mail@vinderup-hallerne.dk

Hovedsponsor