Bestyrelsesmøde d. 7 November 2019

Referat

Tilstede: Jakob, Steen, Charlotte, Anders, Lars, Ann Marie og Jørgen.

1: Godkendelse af referat.
– Godkendt.

2: Siden sidst.
– Anders har haft møde med Holstebro Kommune, Vinderup Realskole ang. halleje. I bestyrelsen
bliver vi enige om, at vi vil indkalde Birgitte Holm samt bestyrelsesformanden for Realskolen til
en snak om, hvad hallejen fremover skal være på, så det er noget begge steder kan være med
til.
– Vi har undersøgt “skimmellugt” som nogle har klaget over. Vi har nu fået rapporten, og den viser
at der intet er, så den sag lukker vi.

3: Økonomi.
– Vi genoptager den fakturerings del, som vi har haft med skolerne undtagen den til Realskolen.
– Vores revisor er stoppet. Jørgen og Jakob har været til møde dernede for at møde den nye
revisor.
– Vi skal have vores hardware til at fungere, så kasseapparatet taler sammen med systemet hos
revisoren.
– Der er nedgang i kioskens salg. Nogle arrangementer (fx kurser) bliver faktureret med lokaler og
mad i ét. Det gør, at pengene figurerer på hallen og ikke i kiosken. Vi skal være skarpere på at
fakturere med det samme.
– Der er flere kurser fra DGI i huset end der var sidste år.
– Jakob fremlægger brochuren fra PULSEN, måske det var noget vi skulle afprøve.

4: Nyt fra centerlederen.
– Der har været en ny rørskade. Den er under udarbejdelse.
– Palit manden har været forbi. Nu skal vi se, om vi kan køre de første 3 i gennem, før vi betaler
for det. Hvis det stadig ikke virker, så skal de spille det ned, og komme med et andet system.
– Halloween imorgen. Vi håber der er lige så stor opbakning som sidste år. I januar måned vil vi
lave et diskotek i samarbejde med svømning.
– Vi har spurgt Dorte Toft, om hun vil starte et svømmehold op for voksne. Nu ligger den ved
svømmeudvalget. Vi afventer svar fra dem.
– Oktoberfest er næsten på plads.

5: Steen fremlægger projektet “padelbane”.
– Vi arbejder videre med projektet, der er nogle detaljer der skal være styr på. Vi skal have fundet
ud af, om vi skal have en forening ind over. Hvad med tilskud fra kommunen?
– Skal man være medlem af en forening eller skal man kunne leje online?

6: Bordet rundt.
– Kantinen er åbent d 24. Dec. Dette skal lægges ud på hjemmesiden og facebook hurtigst
muligt, så vi kan gøre reklame for det.

Vinderup Hallerne

Du kan i Vinderup Hallerne opleve massere af aktivitet, glade mennesker og godt samvær. Vi er samlingspunktet for Vinderup og omegns aktive gennem et tæt samarbejde med byens foreninger.

Kontaktinformationer

Halvej 2B
7830 Vinderup
Tlf.: 97 44 18 75
mail@vinderup-hallerne.dk

Hovedsponsor