Bestyrelsesmøde d. 26 september 2019

Referat

Fraværende: Charlotte.

1: Bestyrelsen er samlet og snakker om nye strategier.
– Anders laver en doodle for en weekend for strategimøde.

2: Godkendelse af referat.

– Godkendt.

3: Formanden har ordet.
– Realskolen vs. Kommunen. Anders har sat Advokatfirmaet på sagen. Vi skal afholde et møde
med dem, så vi kan få fundet hoved og hale i det her. Zacko arbejder på sagen inde på
kommunen.
– Skimmellugt. Vi har fået et tilbud om “sniffere”, så vi kan få den “gamle” lugt væk. Vi skal have
fundet ud af om der er noget eller ej.

4: Økonomi

– Jeanette fra Revision Vest sender oversigt til bestyrelsen efter konstitueringen. Vi er stadig
opsøgende på at sænke omkostningerne til revisionen.

5: Centerleder har ordet.
– Nyt kemikaliestyring til lille bassin. Det gamle gik i stykker.
– Hop og rul. Det bliver i år med indgangsbillet, da Salling Bank ikke længere ønsker at stå for
aktiviteten i efterårsferien.
– Nyt træ til saunaen er bestilt. Nogle brædder er gået i stykker.
– Vi skal afprøve vores nye undervandslys til halloween i svømmehallen.
– Oktoberfest. Vi skal til at sætte hovedet i blød ang. Musik, foreninger der vil være med m.m.
– Forsikringer. Jørgen har tjekket op på det.

6: Bordet rundt.

– Halloween
– Juledag. Ann Marie hjælper igen i år. Hun får lige taget livredderprøven først.
– Mødedatoer til det næste bestyrelsesår. 7. November, 12. December (kl. 18.00) julefrokost.
20.februar, 16. April. 13. August. Alle disse møder starter kl. 19.00 med undtagelse af
juleseminariet der starter kl. 18.00. Generalforsamling d. 26.august kl. 19.00
Sommerfest bliver fastlagt til d. 12.6.2020.
– Hvor stort skal vinduesreklamen være ved Priess hjørne? Ann Marie spørger Peter Kjellerup for,
hvad han skal have for, at vi udsmykker 2 vinduer.
– Indgangspartiet. Vi skal have kigget på opslagstavler m.m. Vi skal også have mere lys ind i
partiet i dagstimerne. Hvis vi skal til at kigge på loftspladerne, så kunne man evt. Sætte
lysvinduer i.
– Peter fra connect sport kommer forbi her d. 8.9.2019. Han vil følge op på de ting der er sat i
søen.
– Padlebane. Steen arbejder videre med det. Tennisklubber skal med på banen.

Vinderup Hallerne

Du kan i Vinderup Hallerne opleve massere af aktivitet, glade mennesker og godt samvær. Vi er samlingspunktet for Vinderup og omegns aktive gennem et tæt samarbejde med byens foreninger.

Kontaktinformationer

Halvej 2B
7830 Vinderup
Tlf.: 97 44 18 75
mail@vinderup-hallerne.dk

Hovedsponsor