Referater fra bestyrelsens møder
Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 07.11.2019

Tilstede: Jakob, Steen, Charlotte, Anders, Lars, Ann Marie og Jørgen.

1: Godkendelse af referat.
- Godkendt.

2: Siden sidst.
- Anders har haft møde med Holstebro Kommune, Vinderup Realskole ang. halleje. I bestyrelsen
bliver vi enige om, at vi vil indkalde Birgitte Holm samt bestyrelsesformanden for Realskolen til
en snak om, hvad hallejen fremover skal være på, så det er noget begge steder kan være med
til.
- Vi har undersøgt “skimmellugt” som nogle har klaget over. Vi har nu fået rapporten, og den viser
at der intet er, så den sag lukker vi.

3: Økonomi.
- Vi genoptager den fakturerings del, som vi har haft med skolerne undtagen den til Realskolen.
- Vores revisor er stoppet. Jørgen og Jakob har været til møde dernede for at møde den nye
revisor.
- Vi skal have vores hardware til at fungere, så kasseapparatet taler sammen med systemet hos
revisoren.
- Der er nedgang i kioskens salg. Nogle arrangementer (fx kurser) bliver faktureret med lokaler og
mad i ét. Det gør, at pengene figurerer på hallen og ikke i kiosken. Vi skal være skarpere på at
fakturere med det samme.
- Der er flere kurser fra DGI i huset end der var sidste år.
- Jakob fremlægger brochuren fra PULSEN, måske det var noget vi skulle afprøve.

4: Nyt fra centerlederen.
- Der har været en ny rørskade. Den er under udarbejdelse.
- Palit manden har været forbi. Nu skal vi se, om vi kan køre de første 3 i gennem, før vi betaler
for det. Hvis det stadig ikke virker, så skal de spille det ned, og komme med et andet system.
- Halloween imorgen. Vi håber der er lige så stor opbakning som sidste år. I januar måned vil vi
lave et diskotek i samarbejde med svømning.
- Vi har spurgt Dorte Toft, om hun vil starte et svømmehold op for voksne. Nu ligger den ved
svømmeudvalget. Vi afventer svar fra dem.
- Oktoberfest er næsten på plads.

5: Steen fremlægger projektet “padelbane”.
- Vi arbejder videre med projektet, der er nogle detaljer der skal være styr på. Vi skal have fundet
ud af, om vi skal have en forening ind over. Hvad med tilskud fra kommunen?
- Skal man være medlem af en forening eller skal man kunne leje online?

6: Bordet rundt.
- Kantinen er åbent d 24. Dec. Dette skal lægges ud på hjemmesiden og facebook hurtigst
muligt, så vi kan gøre reklame for det.

Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 26.09.2019
Fraværende: Charlotte.

1: Bestyrelsen er samlet og snakker om nye strategier.
- Anders laver en doodle for en weekend for strategimøde.

2: Godkendelse af referat.

- Godkendt.

3: Formanden har ordet.
- Realskolen vs. Kommunen. Anders har sat Advokatfirmaet på sagen. Vi skal afholde et møde
med dem, så vi kan få fundet hoved og hale i det her. Zacko arbejder på sagen inde på
kommunen.
- Skimmellugt. Vi har fået et tilbud om “sniffere”, så vi kan få den “gamle” lugt væk. Vi skal have
fundet ud af om der er noget eller ej.

4: Økonomi

- Jeanette fra Revision Vest sender oversigt til bestyrelsen efter konstitueringen. Vi er stadig
opsøgende på at sænke omkostningerne til revisionen.

5: Centerleder har ordet.
- Nyt kemikaliestyring til lille bassin. Det gamle gik i stykker.
- Hop og rul. Det bliver i år med indgangsbillet, da Salling Bank ikke længere ønsker at stå for
aktiviteten i efterårsferien.
- Nyt træ til saunaen er bestilt. Nogle brædder er gået i stykker.
- Vi skal afprøve vores nye undervandslys til halloween i svømmehallen.
- Oktoberfest. Vi skal til at sætte hovedet i blød ang. Musik, foreninger der vil være med m.m.
- Forsikringer. Jørgen har tjekket op på det.

6: Bordet rundt.

- Halloween
- Juledag. Ann Marie hjælper igen i år. Hun får lige taget livredderprøven først.
- Mødedatoer til det næste bestyrelsesår. 7. November, 12. December (kl. 18.00) julefrokost.
20.februar, 16. April. 13. August. Alle disse møder starter kl. 19.00 med undtagelse af
juleseminariet der starter kl. 18.00. Generalforsamling d. 26.august kl. 19.00
Sommerfest bliver fastlagt til d. 12.6.2020.
- Hvor stort skal vinduesreklamen være ved Priess hjørne? Ann Marie spørger Peter Kjellerup for,
hvad han skal have for, at vi udsmykker 2 vinduer.
- Indgangspartiet. Vi skal have kigget på opslagstavler m.m. Vi skal også have mere lys ind i
partiet i dagstimerne. Hvis vi skal til at kigge på loftspladerne, så kunne man evt. Sætte
lysvinduer i.
- Peter fra connect sport kommer forbi her d. 8.9.2019. Han vil følge op på de ting der er sat i
søen.
- Padlebane. Steen arbejder videre med det. Tennisklubber skal med på banen.

Bestyrelsesmøde i hallen d. 15.08.2019

Tilstede: Lars, Jørgen, Steen, Jakob, Anders, Charlotte og Ann Marie.

1. Økonomi ved Revisionskontoret Vest.
 • Anders fra Revisionskontoret kommer med ideer til en måde med lettere digital styring. Han syntes, det hele ser fint ud.  
 • 01.01.2020 bliver der lavet et nyt system. Det har noget at gøre med Reelle ejere. Anders fortæller, hvad de nye regler betyder. Vi skal have lavet det hele i orden mht. selskabsstyrelsen. Det hele skal laves online.  
 • Lejekontrakter skal være et nyt fokuspunkt. Vi skal have kigget dem i gennem og have dem ajourført.  
 • Det har været et godt år for Vinderup Hallen. Vi hensætter i år også til nogle store projekter, som skal forbedre hallerne.  
2. Godkendelse af referat. - ingen indvendinger
 3. Nyt fra formanden.
 • Vi skal have kigget på Holstebro Kommunes nye udspil ang. halleje til skolerne. Anders og Charlotte Pors er på sagen.  
 • Jakob og Anders tager til møde med Salling Bank ang. nyt sponsorat.  
4. Økonomi.
 • Er gennemgået ved pkt. 1.
5: Nyt fra halinspektøren. 
 • Vi har en i arbejdsprøvning pr. 2.9.2019
 • Der er lidt problemer med palit og klor. Der er blevet taget prøver, og Jørgen er på sagen.  
 • Græsplænen ved side af hallen er noget ødelagt efter der har været cirkus på plænen. Jørgen har været i kontakt med Holstebro Kommune, da plænen er så ødelagt, at græsset ikke kunne slås idag
 • Åben cafe. Dette betyder ingen medbragt mad og drikke der.  
 • Nyt omklædningsrum er ved at være klar i kælderen.  
 • Nyt styringssystem er blevet taget i brug.
 • Måleapparat i svømmehallen er blevet udskiftet.  
 • Sokkel og baldakin er blevet lavet.  
 • Facebook - søgemedier. Dette har vi valgt at investere i. Det kommer længere ud til vores brugere.  
 • Borger/håndværker foreningen vil gerne lave en film om Vinderup. Vi har valgt, at få vores logo i filmen.
 • Svømmeklubben vil starte et kursus, som skal afholdes her i samarbejde med andre svømmeklubber i området.  
 • HOP OG RUL. Det bliver ikke Salling Bank der står for det i år. Vi vil prøve selv at få dette arrangement stablet på benene.  
 • Generalforsamling. Dorte sørger for forplejning.  
 • Fælles remedier. Klubberne spørger om man kunne købe en kasse til fælles remedier. Jørgen vil indkalde udvalgsformændene til et møde, så vi kan få at vide, hvilke tanker de har.  
 
6: Bordet rundt.
 • Charlotte og Ann Marie vil indhente tilbud på foliereklame til Priess’ hjørne. Kommunen vil ikke skilte for os.  
 • Padle bane - Steen indhenter priser😊  
 • Vi vedtager, at bestyrelsen har mulighed for at benytte hallernes lokaler vederlagsfrit efter aftale med Centerlederen. Dette skal dog ikke gå ud over andre lejeaftaler.  
 • Spil til cafeen. Der skal evt indkøbes sequenze, partners, uno, skak, yatzy og kort.  
 • Invitere DGI Vestjylland til næste møde. Ann Marie tager kontakt dertil.  
 • Bent Fugl er stoppet, kunne man forestille sig, at Michael kunne erstatte ham. Ann Marie tager kontakt til Formanden for svømning.  
 • Vi skal have lavet vores fotovæg. Ann Marie tager kontakt til Thomas Kellberg. Jørgen tage kontakt til en der kan lave rammen.

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne 21.02.2019
 
Tilstede: Alle bestyrelsesmedlemmer samt centerleder.
 
1: Godkendelse af referat.
- Godkendt.
 
2: Nyt fra formanden.
- Bestyrelsen fortæller Jørgen, hvilken strategi vi, sammen med Peter fra Connect Sport, gerne vil
have sat i gang i Vinderup hallerne.
- Anders fortæller, at DGI gerne vil have kursus i vores hal, men de mener, at prisen er dyrere end
i andre byer. Vi undersøger sagen, da det er Holstebro kommune der har talt med en sekretær
fra DGI.
- Generalforsamlinger i de forskellige foreninger. Måske det kunne være en god ide, at man har et
bestyrelsesmedlem med til disse, så man ved, hvad der rører sig. Ann Marie tager med til
badmintonklubbens. Anders tager med til VG’s.
- E-sport. Vi har taget kontakt til en person, for at høre, om han ville stå for en evt. forening. Vi
afventer svar herfra.
 
3: Nyt fra centerlederen.
- Klatrevæg er blevet sat op i foyeren. Det har været en stor succes.
- Nyt kul i kælderen. Der blev også isat et nyt filter.
- Rørskaden i kælderen, den er nu lavet og tingene er klar til at blive sendt til forsikring.
- Lydmila har taget dommerkursus (Livredder).
- Elisabeth Dalsgaard kommer forbi og laver Ballroom fitness og foredrag. Vi vil forsøge, at få
noget i Skive folkeblad omkring det.
- Online booking er nu oppe at køre. De første har allerede booket derinde.
- Infoskærm. En mega god ide, som er et stort blikfang.
- Streger til kortbane er nu lavet i hal A.
- Sommerfest. Datoen er fastsat til d. 14.06.2019.
- Kajakmanden fra Handbjerg har haft forespørgsel på leje af svømmehallen til kursus. Vi afventer
svar.
 
- Generalforsamling bliver flyttet til d. 27.08.2019. Kl. 19.00.
 
4: Økonomi.
- Revisoren er godt tilfreds med faktureringen. Økonomien er fin.
 
5: Evt./ Bordet rundt.
- Oktoberfest. Jørgen har spurgt lidt rundt i de forskellige foreninger, og de kunne måske godt
tænke sig at være med.
- Jørgen indkøber en iPad til bestyrelsesmøderne.
 
NÆSTE MØDE ER TORSDAG D. 11. april. kl 19.00

Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 06.12.2018

Tilstede: alle, samt hallens servicemedarbejdere og centerleder.

1: Bestyrelsen drøfter:
 • - Vi snakker omkring det, at hallerne nu er blevet en fond. Vi skal have fundet ud af,
 • hvordan det har indvirkning på bestyrelsesarbejdet.

2: Nyt fra formanden:
 • E-sport. Vi har haft kontakt til VG, men vi har svært ved at finde ud af, om de vil være med i projektet. Tilbuddet er gældende indtil d.13.12.2018. Hvis VG afslår samarbejdet, så må vi gå andre veje, for vi vil gerne have det til at køre pr. 01.02.2019. Formanden og centerlederen holder møde med Zacko fra Kommunen tirsdag morgen.

3: Økonomi:
 • Der er et fint overskud fra året der snart er gået.

4: Nyt fra centerlederen:
 • Jørgen har kontakt med et firma. Vi er enige om, at det skal være hele pakken og ikke kun en del af den. Jørgen snakker med de andre haller omkring, hvad de tager. Bestyrelsen godkender dette, og beder Jørgen gå videre med det. 
 • OBS på gulv i lille omklædning.
 • Håndboldskolen har vi haft besøg af et par fredage i november. De komme ringen i januar.
 • Vi har en praktikant ude . Vi har sagt ja til, at han bliver en uge mere.
 • Handicaptrapper til bassinerne
 • Aktiv vinterferie. Mandag fra 10-14.
 • MGP. Ann Marie sender nummeret til Jørgen, så han kan snakke med Sevel om, hvordan de gør.

5: Komsammen med medarbejderne:
 • Bestyrelsen snakkede med medarbejderne om vores fælles vision omkring drift af hallen. Hvordan gør vi os stærkere sammen og får flere brugere til at benytte hallen?
 • Vi har som bestyrelse sagt, at vi gerne poster penge i kurser m.m. Til gavn for medarbejderne og driften.

Bestyrelsesmøde i hallen d. 11. Oktober 2018

Tilstede: Alle.

1: Godkendelse af referat: - godkendt.

2: Nyt fra formanden:
 • Kæmpe ros til hallens personale for forberedelse og gennemførelse af arrangementet i lørdags. Alt klappede, og folk var meget tilfredse.  
 • Connect. Jørgen skal tage kontakt, så vi kan få gang i online booking af hallerne i de “døde” perioder. Dette skal gerne være på plads til juleferien.  
 • Ny hjemmeside er under opsejling. www.Vinderup.dk en hjemmeside, hvor man kan promovere byen noget mere. Vi regner med, at hallen vil kunne få mere omtale herigennem.  
 • Priess’ hjørne. Vi skal tage kontakt til P. Kjellerup, om vi må få folie i vinduerne, hvor vi reklamere for svømmehallen. Charlotte snakker med Kjellerup og en skiltemaler, Ann Marie snakker med Kreativ design ang. en pris.
3: Økonomi.
 • Vi snakker ang. økonomien. Jørgen prøver til næste møde, at finde ud af, hvad forskydningerne kan skyldes.  
4: Nyt fra centerlederen.
 • Heinrich og Jørgen tager afsted til kursus 2 i vandbehandling.  
 • Michael kommer på et udvidet kursus i vandaerobic.  
 • Jørgen undersøger muligheden for lys der kan nedsænkes i bassinet og tages op igen.  
 • Vi vil gerne have Sommerfeldt til at fokusere på hjemmesiden. Facebooksiden vil vi opfordre hallens brugere/foreninger til at blive med- administratorer på. Inddragelse af medarbejderne.  
 • Floorball vil gerne have streget banen op. Jørgen undersøger prisen for det. Jørgen undersøger samtidigt prisen for kortbane opstregning.  
 • Julefrokost i 2019. Vi støtter op om ideen. Måske skal man undersøge muligheden for en oktoberfest. Ann Marie undersøger prisen for et fuldt koncept. Jørgen kontakter  formændene fra foreningerne og forhører dem, om de vil bakke op omkring dette. Vi vil gerne give noget tilbage til klubberne.  
 • Bestyrelsen beder Charlotte om at finde ud af, om vi kan etablere en E-sport forening.
6. Bordet rundt:
 • Bruserne i omklædningen trænger til gennemsyn. Evt. Udskiftning.  
 • Hele personalegruppen vil blive inviteret med til næste bestyrelsesmøde. Vi skal have en snak omkring, hvad de hører folk gerne vil have der skal ske i hallen såvel arrangementer, som miljøer. De går rundt med viden, som vi gerne vil indvies i.
 • MGP arrangement 7. 3. 2019 - Crossdance arrangement.  
Næste møde torsdag d. 6. Dec.2018.  Klokken 19.
 
Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne d. 20.09.2018 
                             Fraværende: Steen Hatting.  

1: Bestyrelsen har overlevering:
 • Den gamle bestyrelse sætter Lars og Charlotte ind i, hvad vores bestyrelsesarbejde går ud på.  
 • Vi gennemgår såvel økonomi, som hvad vi har af lokaler, og hvem vi udlejer til.  
 • Vi snakker om løst og fast, og får snakket omkring, hvad vi (som bestyrelse) gerne vil arbejde frem mod.
2: Nyt fra formanden.
 • Anders, Jakob og Jørgen har afholdt møde med Revisionskontoret Vest ang. hjælp til næste år. Vi syntes selv, vi er kommet frem til en god ordning.  
 • Der bliver aftalt at udgiften til dette bliver reduceret til næste år. Hallen har fået et system til fakturering.  
3: Godkendelse af referatet.
 • Jørgen fik svar på de spørgsmål, som han havde til referatet fra generalforsamlingen.  
 • Fællesspisning. Vi snakker om, hvad det kunne være, hvilken dag det skulle være, og hvilken pris man skulle tage for det.  
 • Vi starter en tirsdag i oktober.  
 • Imellem jul og nytår. Har fået et tilbud fra Hop og Rul for at stille baner op i hal A.  
4: Nyt fra formanden.
 • Alle skal være tilstede til generalforsamlingen
 • Ved opstart efter ferien, så skal vi have styr på åbne og lukke situationer.  
5: Økonomi.
 • Vi har handlet på det, vi snakkede om, til generalforsamlingen, mht, udgift til Revisions Kontoret Vest.  
6: Nyt fra halinspektøren.
 • Udskiftning af rude i hal B
 • Udluftning lavet i hal A. mht. taget
 • Medarbejdere skal have førstehjælpskursus. Også ungarbejderne.  
 • Til Realskolens fest. Vi får lavet wire til ophæng af lamper i hal B. Så har vi til begge haller.  
 • Reception til Realskolen. Vi aftaler, hvem der tager afsted, og hvad vi giver i gave.  
 • Frivillige er næsten på plads til d. 6. Oktober. Jørgen får styr på en lille ting til dem.
 • Har være på visit i Borbjerg. Har set deres E- sports lokale.  
 • Vi får set hallens nye skrift ang. Persondatalovgivningen.  
 • Der er indkøbt en PlayStation til brug i hallen. Jørgen arbejder videre på projektet.
7: Evt.
 • Running dinner. Var det noget?
 • Ingen svømmesporten i uge 42 i år. I stedet er det åbnet fra 10-13 tirsdag og torsdag i denne uge.  
 • Wellness aften arbejdes der fortsat på.  
 • Svømme disko arbejdes der også på. Evt. En fredag i januar måned.  
 • Der er indkaldt til 1 års eftersyn.
 • Ang. Pulversystemet, så arbejder Jørgen med en ide.
 
Bestyrelsesmøde i hallen d. 8. August. 2018

Tilstede: Alle. 

1: Godkendelse af referat.  - Godkendt.

2: Nye vedtægter.
 • Bestyrelsen gennemlæser vedtægterne og kommer med ændringer. Disse fremlægges for advokat og tilsendes Holstebro Kommune. Ann Marie afleverer dem hos Advokatkontoret og tager kontakt til kommunen.
3: Regnskab fremlægges. 
 • Jakob fremlægger regnskabet.  
 • Vi stiller os undrende over revisionsbeløbet. Dette vil vi spørge ind til med forventning om nedsættelse til næste år.  
 • Vi kommer ud af året med et overskud.
 • Jørgen skal have set på vores forsikringer.
 • Jørgen sørger selv for at oplyse skattevæsenet omkring fri-telefon.
4: Generalforsamling d. 22. August kl. 19.00
 • Steen og Ann Marie tager kontakt til evt kandidater.  
5: Halinspektøren har ordet. 
 • 1 års eftersyn. Thomas, vores byggekonsulent, har tilbudt at hjælpe til ved dette. Vi vælger,  at Niels Sommerfeldt og Jørgen inviterer mureren herud og laver et eftersyn med billeder og notater.  
 • Der arbejdes med persondataloven.  
 • Skur er blevet lavet rundt om pulveranlæg. - Omklædning er blevet malet.  
6: Evt. 
 • Funktionsbeskrivelser er i hus
 • E- sport, Lindy, åbent for børnene mellem jul og nytår, VM fodbold, Halloween, Aqua fitness. Wellness aften i svømmehallen. 9. November i samarbejde med Clinique Velvære.
 • Cafemiljøet mangler lidt endnu. Bestyrelsen vil gerne have lidt mere ungdomsmiljø i indgangspartiet. Man kunne også lave en “bytte- biks”. Evt spørg Ibeth (Sevel hallen), hvordan hun har gjort. Man kunne også tage til Mejrup og se lege/tv hjørnet derude. Borbjerg Hallen har også et rigtig dejligt indgangsparti.  
 • Vi skal have lavet omklædning/bademuligheder for muslimer. Jørgen kigger på muligheden for at sætte en skinne op ved puslepladsen
 • Realskolens jubilæumsfest. 560 personer er nu tilmeldt.

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne 25.05.2018

Tilstede: Steen, Rene C, Poul, Jakob, Anders, Ann Marie og Jørgen DJ.

Til aftenens møde har vi deltagelse af Ewald og Peter fra Syddansk Universitet. De er i gang med en undersøgelse om hvordan man driver idrætsfaciliteter i Danmark.
 
1: Godkendelse af referat: - Godkendt.  

2: Nyt fra formanden. 
 • E- sport. Har haft et møde med ungdomsskolen, Realskolen, politikere og andre interesserede. Man kan leje sig ind på realskolen. Daniel (IT doktoren) har meldt sig som træner. Så hallen skal ikke tænke på at mødelokalet evt. Skulle benyttes til dette.  
 • Der er blevet diskuteret løn for de ansatte. Vi snakkede om, hvordan vi får det til at hænge sammen indenfor rammen, så vores brugere kan benytte hallen bedst muligt.  - Vedtægterne. Charlotte Pors er sat til at revidere disse. 
3: LAN PARTY. 
 • Vi har fundet ud af, at der manglede nogle ting som der var reklameret med. Nettet var ikke så hurtigt, som vi havde skrevet. Samt der manglede nogle ting ( 1000/1000), bar og kunststofbane. Vi har lært, at hvad vi reklamerer med, det skal være der.
4: Halinspektør.    
 • Jørgen får fuld opbakning til at få udarbejdet en plan for, hvordan arbejdsplaner skal se ud.
 • Kulfiltre. Vi beslutter os at tømme filteret og få den på fyldt igen
 • Vi får en af tilbuddene vist, vi venter på at se næste tilbud. Jørgen finder ud af, hvor meget tilskud der er at hente.  
 • Jørgen undersøger muligheden for at påmontere en varmesparer…Evt. Tage kontakt til Jebjerg sport og Event eller Salling efterskole, som har disse påmonteret.  
 • Lindy Aldal. Vi gør en ekstra indsats for at samle flere mennesker.  
 • Bestyrelsen vil hellere at der bliver lavet flere mindre end ét stort arrangement.  
 • Landskampe på storskærm.  
 • Bestyrelsen blev præsenteret for et tilbud for udendørsarealerne.
5: Økonomi. 
 • Jeanette vil gerne have en mail med bestyrelsens møder et år frem. På den med kan hun arbejde fremadrettet.  - Driftsøkonomien ser fornuftigt ud.  
6: Bordet rundt. 
 • Skaterbane kommer nok ikke til at ligge ved hallen, men højst sandsynligt ved parkeringspladsen ved Brugsen.  
7: Evt. 
 • Næste møde 8. August kl 19.00. Vi skal her have snakket om hensættelser. - Sommerseminar d. 15. 06.2018 kl. 18.00 i cafeteriaet.

Bestyrelsesmøde 04.04.2017

Fraværende: ingen 

1: Godkendelse af referat.
 • tjek.
2. Nyt fra formanden. 
 • Bestyrelsen er blevet kontaktet af en gruppe, der vil starte e-sport her i byen. Vi har aftalt et møde med e-sport Danmark d. 25.04.18 kl. 19.00. De vil komme og præsentere deres projekt. Vi er meget interesseret i at få dem om i Hallen. Rydhave slots efterskole vil blive en del af projektet, samt IT - Doktoren.  
 • Vedtægter. Vi vælger, at lade Anders fra Revisionskontoret Vest kigge på vedtægterne og revidere dem, så de passer til fonden Vinderup Hallerne.  
 • Jakob fremlægger det foreløbige regnskab, som er blevet revideret af Revisionskontoret Vest. Det ser fornuftigt ud.  
3: Nyt fra halinspektøren. 
 • Vandsituationen er under kontrol.
 • Nyt kasseapparat i cafeteriaet. Kører direkte til vores revisor.  
 • Nyt apparat indkøbt til gulvvaskeren. Så kan man lægge noget vand ud, som kan opløse harpiks og gøre det nemmer for servicepersonalet.  
 • Vi snakker om at indhente priser på ekstern hjælp til at gøre halgulvet rent, inden Realskolen kommer og benytter hallen. Hallens personale kan ikke nå det sammen med alle de andre gøremål, som de skal nå.  
 • Skolerne kan være i hallerne fra 8.00-15.00. Realskolen bruger den fra kl. 07.00. Jørgen tager fat i kommunen, og får genforhandlet vores aftale til næste skoleår.  
 • Vi kigger på rengøringen. Der er pres på, for at nå tingene fra morgenen af. Måske skal man lave en omstrukturering. Jørgen kigger på det.
 • Loftet i Hal A trænger til en hjælpende hånd. Hvam arkitektkontor har været forbi i dag og kommer med en redegørelse for loftet.  
 • Realskolerne mangler et sted til atletik. Vi har drøftet det på mødet.
 • Kulfilter trænger til udskiftning. Jørgen har taget kontakt til en af vores leverandører (priser til næste møde).
4: Bordet rundt.
 • Projektor. Er det en ide til det kommmende VM?
 • MGP, lav endelig sådan en aften for børn og deres forældre.  
 • Julefrokost. Tag kontakt til handelsstandsforeningen, og få dem til at bakke op omkring en julefrokost. Vinderup mangler et sted at mødes til julefrokost. Måske tage kontakt til en person fra byen, der har idéerne og kontakterne.  
 • Anders, Jakob og Jørgen har været til møde netværksmøde. Vi kan få del i Holstebro kommunes indkøbsaftale.
 • Til netværksmøde havde man inviteret en halinspektør fra Spektrum i Idom. Han forklarede, hvilke tiltag de har lavet der for at fremme deres cafeteriadrift.  
 • Der bliver foreslået at man som hal kunne tilbyde lokaler til trænerkurser m.m.  Vi skal være behjælpelig med at uddanne de lokale unge mennesker, så vores klubber har flere hjælpere og uddannede ledere.  
 • Persondata. Jørgen har dialog med Jeanette om det.  
 • E- sport. 21 tilmeldte. Sæt i gang.  
Næste møde : 29.05.2018 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i hallen. Onsdag d. 07.02.2018
 
Fraværende: Ingen.
 
1: Godkendelse af referat.
- Ingen indvendinger.
 
2: Nyt fra formanden.
- Jørgen og Anders er blevet inviteret til en undersøgelse omkring drift omkring haller i
Danmark. Forskningsafdelingen ved Syddansk universitet.
- Mandag d. 5 marts er vi blevet indkaldt til et møde i udviklingsforum for bestyrelser i
idrætsfaciliteter.
 
3: Nyt fra halinspektøren.
Status på diverse punkter fra sidste møde.
A) Gulv i hal A. De er fugt i gulvet og Jørgen har haft et firma ude for at tjekke det. Jørgen
har fået et tilbud på at få det ordnet.
 
B) De er taget en beslutning om at sætte et vandbehandlingsanlæg på til svømmehallen.
 
C) Palit i svømmehallen. Dette er ikke helt i orden endnu. Vi holder 170.000 kr tilbage
indtil dette er bragt i orden.
 
D) I mellem jul og nytår. Idrætsaktiviter var fint besøgt. Vi snakker om, at man som hal
kunne stille hallerne gratis til rådighed, hvis foreningerne ville bidrage med instruktører
til arrangementet. Man kunne fx låne panna-banerne til en dag. D. 24. December var
der små 60 personer i vandet. Det var en dejlig og hyggelig formiddag.
 
E) I det nye bassin skal der bundstøvsuges hver dag, for at undgå problemer. Dette er en
ny bekendtgørelse. Til næste møde har Jørgen bestemt, hvilken bund- robotstøvsuger
han gerne vil have indkøbt.
 
F) E- sport. Tilmelding nu i gang. 50 personer er mindste deltagelseantal.
 
G) I- charge bliver godt brugt. Vi vil have leasing firmaet til at finde sponsorer til den.
 
H) Michael bliver sendt på kursus i vandfitness.
 
I) Heinrich skal tage dommercertifikat til livredderprøven og bassinprøven. Ann Marie
tager kontakt til Skive seminarium ang. At deres elever kan tage livredderprøven her i
hallen.
 
J) Wellness aften med Clinique Velvære. Dette arbejdes der videre på.
 
4: Økonomi.
- Anders fra Revisionskontoret var her og gennemgik hallens økonomi.
- Det ser fornuftigt ud.

5: Bordet rundt.
- Dampspærre i hal A. Det skal der kigges på.
 
6: Evt.
 
Pkt. Til næste møde:
- opdatering af vedtægter.
- Mødet er d. 4/4.2018 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i hallen 6. december 2017

Fraværende: Ingen. 

1: Godkendelse af referat. 
 • Ingen indvendinger.
2: Nyt fra formanden.
 • Funktionsbeskrivelse for halinspektøren er godkendt af bestyrelsen og halinspektør. Jørgen skal nu lave funktionsbeskrivelse for de andre ansatte.  
 • Skilte i indgangsparti. Her kan folk se, hvem der er ansat i “huset”. R.C Ramme laver en ramme dertil.  
3: Nyt fra halinspektøren.
 • Fået ny vandhane indkøbt. Den der blev stjålet, blev ikke fundet igen.  
 • Nyt ur sat op i svømmehallen
 • Gulv i omklædningsrummene bliver nu lavet i stand. Sokkelfliser bliver nedtaget og en hulkele bliver lavet i stedet for.
 • Ny dykpumpe indkøbt. Fået spulet ud ved springgraven.  
 • Vedligehold af vaskemaskinen, den lavede mærker i gulvet fordi vaskerondellen faldt af. Der er blevet taget kontakt til håndboldklubben ang. overforbrug af harpiks. Hallen har bestilt “harpiks-frie” bolde, som håndboldklubben skal afprøve. Evt. kunne man gøre den ene hal til harpiks fri hal. Vi afventer.  
 • Lidt problemer med palit. Jørgen har styr på det.  
 • Imellem jul og nytår bliver der mulighed for at købe dagskort (50 kr), så kan børn prøve fx badminton, fodbold m.m.  Imens kan forældrene mandag og onsdag GRATIS træne i fitness.  
 • SOMMERFEST D. 15. Juni kl. 18.00.
 • Julemesse 2018. Lions har spurgt til det igen. Vi vil gerne have dem ind i “huset”, da de gør meget for lokalsamfundet.
 • 100 års jubilæum. Bestyrelsen stiller med nogle frivillige i baren.  
 • Fliseindkøb (reservefliser). Vi tager stilling efter 5 års eftersyn, om vi vil købe dem.
 • I-charge. Kunne det være en ide? Halinspektøren tager stilling til om det kunne være en ide at få i cafemiljøet.
4: Økonomi. 
 • Godt samarbejde med Revisionskontoret Vest.
5: Bordet rundt. Forslag til aktiviteter.
 • Åbent juleaftensdag fra 11-13 i svømmehallen
 • Indkøb af lærred og projektor evt. Til landskampe, MGP og andet.  
 • VP fest i svømmehallen.  
 • Samarbejde med ungdomsskolen om et arrangement.  Fx LAN party.
 

 
Bestyrelsesmøde i hallen 3. oktober 2017
 
Fraværende: Steen Hatting.

1: Strategi for Vinderuphallerne. 
 • Vi ønsker, at hallen bliver et naturligt samlingspunkt i Vinderup udenfor arbejds/ skoletid. Vi vil skabe et miljø, hvor servicen er i top, og hvor medarbejderne er synlige. Et skridt i den retning er at flytte Jørgens kontor hen i hjørnekontoret, så han bliver synlig for hallens brugere.  
 • Bestyrelsen har et ønske om at få udfærdiget stillingsbeskrivelser for hallens personale. Dette gøres for at understøtte strategien om, at medarbejderne gøres synlige.
2: Godkendelse af referat fra sidste år. - Godkendt

3: Nyt fra formanden.

Defender:
 • De folk der har leveret filteranlægget. Hallen vil gerne have dækket anlægget ind, så det er ens med hallens ydervæg (hallens gavl, træplader). Rene Ringgaard vil lave det for os.  
Markedsføring:
 • Jysk fynske medier har kommet med et tilbud. Vi har valgt at takke nej.  
Omklædningsrum:
 • Vesla fik lavet et gulv i omklædningsrummene ved halbyggeriet, som ikke var optimal. Ved 5 års gennemgangen var det et punkt. Vesla kommer og kigger på det, og giver et bud.
Overdragelse af kassererfunktion til Revisionskontoret Vest:
 • Rene Poulsen overdrager økonomidelen til Revisionskontoret Vest. Derefter er det dem der står for det.  
Faktureringsprincipper:
 • Hvordan gør vi med klubber der ikke kan udfylde deres bookede tid? Man betaler for de timer man booker, medmindre de kan sælges til andre foreninger.  
4: Nyt fra halinspektøren.
 • Vores “arbejdspraktikant” har forlænget til jul.  
 • Højtalerne i hal A er blevet lavet.
 • Priserne i cafeteriaet er blevet tjekket.  
 • Fitness er ikke interesseret i at få energibarer m.m.
 • Cafax manden har været på besøg. Sammenholder man Menu og Cafax, så er der ingen fidus i det. Vi snakker  
 • Regn sensor i fitness var defekt. Det er blevet lavet.  
 • Sokkel på cafeteriaet ud mod VIK er i stykker. Der er indhentet tilbud på det. Jørgen tager sig af denne sag.
 • E-sport. 14. -15. april bliver afholdt en weekend i hallen. Altibox er ved at lave et tilbud på netforbindelse. Jørgen snakker med Ole Lund omkring et evt. samarbejde.
Anders snakker også med en - for gode ideer.  
 • Jørgen har arbejdet i, at få indført mobilepay. Bestyrelsen synes det er en god ide. Minimumbeløb 10 kr.  
 • Jørgen arbejder videre med kortbane til håndbold. Er håndboldklubben stadig interesseret?  
5: Bordet rundt.
 • Årskort til svømning, familiekort.  
 • Skaterbane. En arbejdsgruppe er nedsat og arbejder videre med projektet.
6: Evt. 
 • Intet 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Vinderup Hallerne | Halvej 2B | 7830 Vinderup | Tlf.: 97 44 18 75 | mail@vinderup-hallerne.dk